17 สิงหาคม 2566

คำสอน 17/08/2023

 


จิตหยาบเป็นเช่นดั่งกังหันน้ำ
ที่มีกลไกอายตนะภายนอกทั้งห้า
เป็นซองตักวิดน้ำอยู่ 5 ซอง
ซึ่งช่วยให้กังหันหมุนต่อเนื่องได้
โดยจิตหยาบต้องหมุนธรรมจักร
เท่านั้น