17 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


จิตหยาบเป็นเช่นดั่งกังหันน้ำ

ที่มีกลไกอายตนะภายนอกทั้งห้า

เป็นซองตึกวิดน้ำอยู่ 5 ซอง

ซึ่งช่วยให้กังหันหมุนต่อเนื่องได้

โดยจิตหยาบต้องหมุนธรรมจักร

เท่านั้น