19 มกราคม 2554

VDO. ไขรหัสลับจากฟ้า


ไขรหัสลับจากฟ้า 1/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 2/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 3/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 4/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 5/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 6/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 7/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 8/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 9/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 10/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 11/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 12/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 13/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 14/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 15/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 16/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 17/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 18/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 19/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 20/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 21/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 22/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 23/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 24/25


ไขรหัสลับจากฟ้า 25/25


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล