09 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


อนุตรธรรม
มนุษย์แห่งดาวโลก
เป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษกว่าดาวอื่น
เพราะมีจิตหยาบทำหน้าที่แทน
จิตวิญญาณผู้มาเกิด
ชาวดาวอื่นมีแต่จิตวิญญาณเท่านั้น