02 มีนาคม 2562

ด้วยเหตุนี้...ท่านชายทั้งหลายจงให้เกียรติภรรยาของท่าน

ท่านชายทั้งหลาย
จงให้เกียรติภรรยาของท่าน 
ในฐานะของผู้ทำหน้าที่รับทายาทที่มีชีวิต 
อันเป็นของประทานจากพระบิดา