19 สิงหาคม 2566

คำสอน 19/08/2023


 สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันควรบูชา

1.พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
2.บุพการีหรือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
3.พระศาสดา ครู อาจารย์ นักบวช
4.ผู้ที่มีพระคุณต่อตนเอง