21 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


มนุษย์โลกเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว
ที่มี 2 ภาคอยู่ในตัวเอง
คือมีจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้
โดยให้จิตหยาบทำหน้าที่แทน
ซึ่งสัตว์ประจำโลกและสิ่งมีชีวิต
บนดาวอื่นจะมีแต่จิตวิญญาณเท่านั้น
มนุษย์จึงประเสริฐสุดในจักรวาล