21 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


สิ่งที่จิตวิญญาณของคุณ
กลัวมากที่สุดก็คือ
กลัวจิตหยาบเสพติดกิเลส
จนนำพาให้ตนเองหลงมิติ
ต้องเสียเวลาไปรักษาในนรก
หรือลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายา