10 พฤศจิกายน 2554

VDO. EP. 176/3# สึนามิรอบสองกำลังจะมา


EP. 176/3# สึนามิรอบสองกำลังจะมา 1/3


EP. 176/3# สึนามิรอบสองกำลังจะมา 2/3


 EP. 176/3# สึนามิรอบสองกำลังจะมา 3/3


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

09 พฤศจิกายน 2554

VDO. เสวนาธรรม # 1 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 1 สามศาสนา 1/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 เสวนาธรรม # 1 สามศาสนา 2/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ

 


EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ 1/5


EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ 2/5


EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ 3/5


EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ 4/5


EP. 176/2#พลังรัก พลังจิต พิชิตภัยพิบัติ 5/5


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

08 พฤศจิกายน 2554

VDO. ยอวาที # 1 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 1 "รักดีกว่า" 1/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 1 "รักดีกว่า" 2/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 ยอวาที # 1 "รักดีกว่า" 3/3 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. EP. 176/1# มหัศจรรย์แห่งรัก


EP. 176/1# มหัศจรรย์แห่งรัก 1/3 


EP. 176/1# มหัศจรรย์แห่งรัก 2/3 


 EP. 176/1# มหัศจรรย์แห่งรัก 3/3


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล