27 สิงหาคม 2566

คำสอน


 มนุษย์เชื่อมจิตกับทุกสิ่งได้
อย่างเป็นธรรมชาติกันอยู่แล้ว
โดยใช้ความรักเพื่อให้เป้นเครื่องมือ
ผู้มีน้อยจะเป็นฝ่ายได้รับเพิ่ม
ผู้มีมากจะเป็นฝ่ายแบ่งปันให้
โดยไม่ต้องหลอก "ลักดูด"