15 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ทางสายกลาง
หมายถึงการดำเนินชีวิตให้สมดุล
ระหว่างมิติแห่งเนื้อหนัง
กับมิติแห่งจิตวิญญาณ
ไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง