วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

ศาสตร์แห่งอริยะ

 

สนทนาประสาจิตจักรวาล

"ศาสตร์แห่งอริยะ"
*****************
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง

ที่ทำให้พี่ๆน้องๆของท่านจำนวนไม่น้อย
พยายามที่จะดับการเวียนว่ายตายเกิดกันให้ได้
หรือต้องการหยุดการมีสังสารวัฏในระบบโลกเสรีนี้
ก็เพราะพวกเขามองว่า "การเกิด" เป็นมนุษย์นั้น
มันเป็นความทุกข์สุดที่จะประมาณ
เป็นมนุษย์ความสุขที่แท้จริงก็ไม่มี
เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเวียนวนปนกันไปจนกว่าจะตาย
สู้หนีออกไปจากวงเวียนชีวิตเสียจะดีกว่า

สาเหตุที่คิดกันเช่นนี้ก็เพราะพวกเขาไม่รู้ว่า
จิตวิญญาณแก่นแท้ของพวกเขานั้น
ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีนี้ทำไม
พวกเขาไม่รู้ว่าตนเองเป็นใคร
ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตนมาจากไหน
ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตนมาเกิดบนโลกนี้ทำไม
ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตนมาเกิดได้อย่างไร

ความจริงที่พวกเขาไม่รู้เหล่านี้
คือ อนุตรธรรม ความจริงขั้นสูงสุด
ที่มนุษย์เรียนรู้ด้วยตนเองหรือรู้เองไม่ได้
นอกจากจะรับพระโอวาทจาก องค์จิตจักรวาล
ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์
ที่ทรงเมตตาสื่อผ่าน "พระบุตรเอก" ลงมาเท่านั้น

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

ความจริงขั้นสูงสุดระดับอนุตรธรรม
ที่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้แต่ไม่รู้
จนทำให้การดำเนินชีวิตผิดพลาดมหันต์ก็คือ
ไม่รู้ว่า จิตวิญญาณ แก่นแท้ของท่าน
เป็นเสมือน "ยานพาหนะ" ผู้มาจากนอกเอกภพ
ที่แบกขน "พลังงานความรัก" จากพระผู้เป็นเจ้า
ข้ามมิติเข้ามาในอนันตจักรวาล
เพื่อเข้ามาทำการ "ผลิตสร้าง" พลังงานความรัก
ในรูปของพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวก
มอบให้แก่ดาวเคราะห์โลกและทุกสรรพสิ่ง

โดยโลกต้องการนำพลังงานความรัก
ที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านแบกขนกันมา
เพื่อจุดระเบิดแกนแม่เหล็กโลกให้เกิดการบิดตัว
เพื่อช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนอย่างต่อเนื่องให้ได้
และพลังงานความรักจากจิตวิญญาณนี้
ยังเป็นสิ่งที่ทุกรูปธรรมในจักรวาล
ล้วนต้องการใช้เป็นพลังงานชีวิต
เพื่้อการดำรงอยู่อย่างสมดุลร่วมกันอีกด้วย

แต่จิตวิญญาณแก่นแท้ของมนุษย์
จะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจที่ว่านี้ได้เลย
ถ้าหาก "จิตหยาบ" คือ ตัวท่านทั้งหลายนี้
ไม่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือใดๆ
หรือทำตนเป็นอุปสรรคของจิตวิญญาณเสียเอง
เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงในอนุตรธรรมที่ว่านี้

สาเหตุที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ
เพราะพวกท่าน "ยึดติด" พระศาสดาองค์เดียว
รวมทั้งยึดติดพระคัมภีร์เล่มเดียว
แล้วปฏิเสธศาสดาพระองค์อื่นๆคัมภีร์เล่มอื่นๆ

ที่สำคัญคือพวกท่านปฏิเสธ พระบุตรเอก
ที่พระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้า
ทรงมีพระบัญชาให้กลับมาจุติเป็นมนุษย์
เพื่อฉุดช่วยจิตวิญญาณพวกท่านให้หลุดพ้น
โดยมาบอกให้รู้ความจริงที่ไม่มีใครรู้เองได้นี้
ก่อนที่จะทรงนำโลกเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่
เพราะความไม่รู้จึงยังผลให้พวกท่านจำนวนมาก
พากันหลงทุกข์หลงธรรมจนหลงทางนิพพาน
เพราะทั้งเกลียดทั้งกลัวความทุกข์จนขึ้นสมอง

โดยพวกท่านมากมายพากันหลงผิดคิดว่า
"ความทุกข์" ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจท่าน
เป็นสิ่งอันไม่พึงประสงค์ เป็นสิ่งที่จัดการมันไม่ได้
เป็นสิ่งที่ควบคุมมันไม่ได้ เป็นสิ่งที่เอาชนะไม่ได้
พวกท่านมากมายจึงเกลียดกลัวความทุกข์
แล้วพยายามจะหนีทุกข์ออกไปจากระบบโลก
จนหลงทางหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายา
พาให้จิตวิญญาณยิ่งทุกข์หนักมากกว่าเดิม

เหมือน "ลิง" ที่เกิดทุกข์เพราะเกลียดกลัว "กะปิ"
ซึ่งพยายามจะเช็ดถูกะปิออกจากเนื้อตัวของตน
เพราะทนเหม็นกลิ่นกะปิที่ติดตัวอยู่ไม่ได้
จึงถูจนเกิดเป็นแผลถลอกปอกเปิกเลือดไหลซิบ
พาให้เจ็บตัวจนเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเหม็นกะปิเสียอีก

การที่พี่ๆน้องๆแห่งเราส่วนมาก
เกิดอาการคล้ายลิงเกลียดกลัวกะปิเช่นว่านี้
เพราะว่าพวกท่านตกเป็น "ทาส" ของจิต
จึง "หยิบปัญญา" ของสมองออกมาใช้ไม่ได้
จนมองไม่เห็นที่มาแห่งทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่
จึงไม่รู้ว่าที่ตนกำลังทุกข์นั้นเหตุเกิดจากอะไร
หรืออะไรที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์นั้น

เมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่มองว่า
ความทุกข์ที่ตนกำลังเผชิญอยู่ในจิตใจนั้น
มันมีที่มาที่ไปอย่างไร
จึงไม่ต่างจากการตกอยู่ในหุบเหวอันมืดมิด
จะแลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นอะไร
จะนำพาตนเองออกไปจากความมืดนั้นก็ไม่ได้
ซึ่งหมายถึงขาดแสงสว่างทางปัญญานะเอง

เพราะท่านไม่รู้ความจริงว่า
ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณนั้น
แก่นแท้ของท่านจักต้องนำเอาชะตาชีวิต
ซึ่งเป็นบทละครมาแสดงร่วมกันกับคนอื่นๆด้วย
โดยมอบให้ "จิตหยาบ" เป็นผู้แสดงแทน

บทละครที่แสดงร่วมกันเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์
มันจะมีทั้งบทดีและบทร้าย
จะมีทั้งแสดงต่อกันแล้วชอบใจไม่ชอบใจ
คละเคล้ากันไปตลอดทั้งวันในทุกๆวัน
หน้าที่ของจิตหยาบของท่านก็คือ
จักต้องรักกันให้ได้ อภัยกันให้เป็นเสมอ
ไม่ว่าคนรอบข้างเขาจะทำตัวดีไม่ดี น่ารักไม่น่ารัก
ท่านก็ต้อง "รัก" พวกเขาให้ได้
ถ้าท่านรักคนไม่น่ารักได้ ให้อภัยหรืออโหสิได้
จิตหยาบของท่านจะเปิดมิติให้จิตวิญญาณ
สามารถออกมาขับเคลื่อนจิตสามนึกร่วมกันได้

ดังนั้น
เมื่อท่านพบเจอคนรอบข้าง
ทำตัวไม่น่ารักไม่น่าคบหาสมาคมด้วย
จนท่าน "ยอมรับ" ไม่ได้ท่านจึงเกิด "ทุกข์"

แต่แทนที่ท่านจะใช้ ความรักและปัญญา
จัดการกับ "ปัญหา" หรือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นั้น
ท่านกลับ "ติดทุกข์" วันๆจมปลักอยู่กับความทุกข์
จนเข้าถึงความรักของจิตกับปัญญาของสมอง
เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้
ตัวท่านจึงทำให้แผนการมาเกิดเป็นมนุษย์
ของจิตวิญญาณผู้เป็นแก่นแท้ของท่านล้มเหลว

เท่านั้นยังไม่พอ
จิตหยาบของท่านที่เกลียดกลัวความทุกข์
คล้ายดั่งลิงที่เกลียดกลัวกะปิ
ยังพาจิตวิญญาณของท่านละทิ้งหน้าที่มนุษย์
ตามที่ให้สัจจะต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณไว้
โดยพากันหนีไปเกิดใหม่บนสวรรค์มายาแทน
แล้วก็ไปติดค้างกันอยู่บนนั้น

หน้าที่ใช้ความรักเปิดประตูมิติจิตวิญญาณ
เพื่อการผลิตสร้างพลังงานความรักจากแก่นแท้
ที่โลกและจักรวาลอันไพศาลนี้ต้องการ
จึงถูกจิตหยาบของพวกท่าน "ละทิ้ง"
เพราะการเป็นเทพเทวดาไม่มีกายสังขารมนุษย์
มีแต่จิตวิญญาณอันเปล่าเปลือย
จะไม่สามารถผลิตสร้างพลังงานความรัก
ที่แบกขนมาจากจิตจักรวาลมอบให้โลกได้

นอกจากนั้น
จิตวิญญาณที่หลงทางไปหลงภพภูมิมายา
ก็ไม่ต่างจากพวกแกะที่หลงฝูงนั่นแหละ

แกะหลงฝูงบางตัว
แม้จะได้ยินเสียงเรียกหาของคนเลี้ยงแกะ
ผู้เมตตาที่กำลังตะโกนร้องก้องจนสุดกู่
เพื่อให้แกะหลงทางรู้ว่าประตูคอกอยู่ทางไหน
กลับทำหูทวนลมแถมยังจะปีนรั้วเข้าคอกอีกด้วย

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่า

1.เพราะความงมงายอยู่กับอวิชชา
2.ความมีอุปาทานเพราะหลงผิด
3.ความสิ้นคิดเพราะขาดปัญญาของสมอง

4.ความบกพร่องในการใช้หลัก กาลามสูตร
เพื่อเรียนรู้ให้รอบรู้ในสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศล
เพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ

5.ความเป็นลูกกำพร้าทางจิตวิญญาณ
เพราะปฏิเสธพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตน
เพราะปฏิเสธพระบุตรเอก
ผู้กลับมากล่าวพระโอวาทแทนพระองค์

"ควาย 5 ตัว" ที่เรากล่าวนี้แหละ
จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่จิตหยาบคือตัวท่าน
สร้างปัญหาให้จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเอง
ออกมาปฏิบัติภารกิจขององค์จิตจักรวาล
ในการแบกขน "พลังงานความรัก" มามอบให้โลก
เพื่อสร้างสมดุลโลกตามต้องการไม่ได้
แถมยังจะพาหลงทางกลับบ้านแดนสุญตา
จนมิอาจ "หลุดพ้น" ออกไปจากอนันตจักรวาลได้
เพราะหลงเข้าใจว่า "สวรรค์มายา" เป็นแดนนิพพาน

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
16/09/2020


วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

Ep.299: มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณ 9/9


 

Ep.299: มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณ 8/9


 

Ep.299: มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณ 7/9


 

Ep.299: มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณ 6/9


 

Ep.299: มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณ 5/9


 

Ep.299: มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณ 4/9


 

Ep.299: มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณ 3/9

 


Ep.299: มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณ 2/9


 

Ep.299: มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณ 1/9


 

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563

Ep.298: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 9/9


 

Ep.298: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 8/9


 

Ep.298: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 7/9


 

Ep.298: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 6/9
 

Ep.298: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 5/9


 

Ep.298: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 4/9


 

Ep.298: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 3/9


 

Ep.298: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 2/9
 

Ep.298: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 1/9


 

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

ความฉลาดทางปัญญาจะช่วยให้รอด

 ความฉลาดทางปัญญา

จะช่วยให้รอดจากทางของคนชั่ว

รอดจากผู้ที่ไปเดินในทางมืด

รอดจากผู้มีจิตวิปริตชั่วร้าย

บนเส้นทางของคนดี

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Ep.297: คนสองมิติ 9/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 8/9

 


Ep.297: คนสองมิติ 7/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 6/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 5/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 4/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 3/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 2/9


 

Ep.297: คนสองมิติ 1/9


 

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ถ้าจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาล

 การเรียนรู้ว่า

ถ้าจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนั้น

ต้องทำอะไรบ้างมิใช่เรื่องยาก 

ที่มันยากคือจะทำอะไรๆนั้นอย่างไรต่างหากล่ะ

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Ep.296: เกิดมาเป็นมนุษย์ทำไม 9/9
 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 8/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 7/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 6/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 5/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 4/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 3/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 2/9

 

Ep.296: วิธีชนะมารภายใน 1/9

 

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คำประกาศ

 

เราเป็นผู้สื่อสารจากจิตจักรวาล
เราเป็นผู้มาแจ้งข่าวสารการชำระโลก

เราเป็นผู้กลับมา "นำทาง" พวกท่าน
กลับบ้านยังแดนจิตจักรวาล

เราเป็นผู้มาช่วยพระบิดาฯชำระโลก
เพื่อปรับสมดุลโลกสู่ยุคพลังงานใหม่

เราเป็นผู้มากล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลาย
ซึ่งเป็นความจริงในระดับ อนุตรธรรม
ที่ไม่มีผู้ใดจะกล่าวต่อมนุษย์โลกนี้ได้

เราเป็นผู้กลับมาตามสัญญา
เพื่อนำพาเจ้าสาวเข้าประตูหอ
เพื่อมาตามฝูงแกะกลับเข้าคอก
ก่อนโลกทั้งโลกจะสิ้นแสงตะวัน
นาน 8 ราตรี หรือ 56 วันโลก

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
19/08/2020

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกัน

กฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกัน

(ปริญญาโมเดล: Parinya Model)
********************************
1.ยอมรับในความแตกต่าง
2.ยอมรักแม้จะไม่น่ารัก
3.ยอมปรับตนเองเข้าหาผู้อื่น
4.ยอมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
โดยมีเป้าหมายเดียวกัน

นี่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ตามมรรควิถี จิตจักรวาล สำหรับชาวบ้าน
เพื่อการคนตนเองให้เข้ากันกับผู้อื่น
หลังจากท่านคนตนเองให้เป็นมนุษย์ได้แล้ว

จงจดจำแล้วเร่งนำไปปฏิบัติเถิด
โอกาสและเวลามีไม่มากแล้ว

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
17/08/2020

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 9/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 8/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 7/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 6/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 5/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 4/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 3/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 2/9

 

Ep.295: คนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ 1/9

 

มนุษย์

เกิดมาเป็น"คน"
พอโตขึ้นจะอ้างตนว่าเป็น "มนุษย์" เลยไม่ได้

หากจะเป็นมนุษย์ได้ท่านต้องรู้จักวิธี "คน"

ถ้าคนสำเร็จจึงจะหลุดพ้นได้

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เกิดมาเป็นคน

เกิดมาเป็นคน

ต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์

แล้วร่วมใจกันคนให้เข้ากันด้วยความรัก

กับมนุษย์คนอื่นๆ

เพื่อช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองได้


วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

จิตใต้สามนึก

เกลียดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้น

กลัวสิ่งใดก็จะพบเจอสิ่งนั้น

จิตใต้สามนึกจะเหนี่ยวรั้งมาให้

เพราะนึกว่าท่านต้องการ 

จงวางเฉยให้เป็น


วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เวียนว่ายตายเกิดดีกว่าหลุดลอยค้าง

 

ได้เวียนว่ายตายเกิดประเสริฐแล้ว

ยังมีแววก้าวหน้าหามรรคผล

ดีกว่าหลุดลอยค้างกลางสกนธ์

จะขึ้นบนลงล่างเคว้งคว้าง...นาน

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 9/9

 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 8/9 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 7/9

 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 6/9

 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 5/9

 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 4/9

 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 3/9


 

Ep.294: ธรรมชาติสมาธิ 2/9

 

Ep.294 : ธรรมชาติสมาธิ 1/9

 

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ธรรมชาติสมาธิ

 ธรรมชาติสมาธิ 

เกิดได้จากการครอง"มหาสติ"ในชีวิตประจำวัน
โดยไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาและปลีกวิเวก
เพื่อจิตสงบ  กายสมดุล  ปัญญาเลิศวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สัจธรรมความจริงที่มนุษย์โลกต้องรู้


สนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงไว้ให้รู้อีกครั้งว่า

สัจธรรมความจริงที่มนุษย์โลกต้องรู้
มีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ คือ

1. อนุตรธรรม
อนุตรธรรม
เป็นขององค์จิตจักรวาล
ที่มนุษย์โลกคิดรู้เองไม่ได้
พระองค์จึงต้องส่งเรามากล่าว
ในพระนามของพระองค์เพื่อประกาศให้โลกรู้

อนุตรธรรม
เป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาล
ซึ่งผู้เป็นสัพพัญญูก็มิอาจจะเข้าถึงเองได้
เพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมมีข้อจำกัด

อนุตรธรรม
เป็นองค์ธรรมความจริงที่มนุษย์ต้องรู้
ถ้าไม่รู้จะหลุดพ้นนิพพานไม่ได้
ซึ่งมนุษย์จะรู้อนุตรธรรมได้ในยุคนี้
ท่านทั้งหลายจะต้องจำพระบิดาฯให้ได้
แล้วหันหน้ามาฟังพระโอวาท
ที่พระองค์ทรงสื่อผ่านเรามาเท่านั้น
เพราะเรา คือ พระบุตรเอก
ที่สัญญาว่าจะกลับมา
เมื่อพระองค์พิพากษาโลก

2. โลกุตรธรรม
เป็นสัจธรรมที่ได้จาก
การสังเคราะห์โลกิยะธรรม
ที่เรียนรู้ได้เองแล้วจากสิ่งแวดล้อม
ด้วยปัญญาญาณของสมองซีกขวา
เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง

3.โลกิยะธรรม
เป็นสัจธรรมขั้นต่ำสุดที่ต้องเรียนรู้
โดยใช้อายตนะร่วมกับจิตและสติปัญญา
ทำการคิดวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้าย
ในสิ่งที่ตนสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นอย่างมีเหตุผล

ที่เรากล่าวมาทั้งหมดพอสังเขปนี้
คือ สัจธรรม 3 ระดับจากสูงสุดลงมาต่ำสุด
ที่มนุษย์โลกทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
4/08/2020

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก

ถ้ามนุษย์ทั้งโลกหันมารักกัน
เลิกก่อศึกสงครามกัน
ปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก
ที่ปกคลุมโลกอยู่ 
จะหมดสิ้นไปทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเลย

จิตสามนึกของมนุษย์ เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตสำนึกของโลก

จิตสามนึกของมนุษย์
เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตสำนึกของโลก
 ยุคใดที่มนุษย์มีจิตสามนึกตกต่ำ
ยุคนั้นมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอ

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อย่าหลงทางนิพพานกันอยู่อีกเลย


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
อย่าหลงทางนิพพานกันอยู่อีกเลย
จงหลุดพ้นกลับบ้านให้ถูกทาง
เราสร้าง #มรรควิถีจิตจักรวาล
ให้ท่านทั้งหลายได้ก้าวเดินอย่างสง่างาม
แทนการหลับตาก้าวตาม
คนนำทางตาบอดแล้ว
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
27/07/2020

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผลึกแห่งการคิดรู้

"
ผลึกแห่งการคิดรู้เป็นข้อมูลสากล
จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคิดของสมอง
จากสนามพลังงานไร้ขอบเขตในจักรวาล
โดยจิตใต้สำนึก
"

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ธรรมชาติ

น้ำธรรมชาติ
จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ
น้ำใจของผู้มีเมตตาธรรมอันสูงส่งก็เช่นกัน
พึงแผ่เมตตาปกโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายเถิด

ปัญญา

คนปัญญามากพูดน้อย
คนปัญญาน้อยมักพูดมาก
คนไร้ปัญญาพูดไม่เป็น

วิถีคนฉลาด

วิถีคนฉลาดนั้น
เมื่อเจอใครคิดต่างจงอย่าชิงปฏิเสธทันที
ท่านจงคิดตามให้เข้าใจก่อนว่า
เขาหมายความว่าอย่างไร
แล้วค่อยเชื่อหรือไม่เชื่อ

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ความทุกข์ใจ

ความทุกข์ใจมีเหตุจากปัญหา
ถ้าแก้ปัญหาได้ความทุกข์นั้นก็ดับ
จะแก้ปัญหาได้ต้องใช้ปัญญา
หากมีปัญญาแล้วไม่ต้องหนีทุกข์ไปจากโลกก็ได้นี่

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม


ตอบคำถามผู้ปฏิบัติธรรม

Attention: คุณ Koravish Chan
กราบเรียนถาม อ.ปริญญาครับ

Question:

จิตสุดท้ายก่อนตาย
ก่อนลมหายใจสุดท้าย
เราควรนึกถึงอะไร ตั้งจิตว่าอะไร
จึงจะผ่านด่านนภาลัย
กลับไปหาพระบิดาได้ในทันที
โดยไม่ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อน,
ลงนรก, รอเกิด หรือค้างอยู่บนสวรรค์มายา

กราบขอบพระคุณครับ

Answer:

1.จิตสุดท้ายก่อนตายก่อนลมหายใจสุดท้ายนั้น
สำหรับผู้ที่เข้าถึงคุณสมบัติแห่งนิพพานได้แล้ว
จิตวิญญาณจะเดินทางไปยังด่านนภาลัยได้
จักต้องระลึกถึง องค์จิตจักรวาล
ซึ่งประทับอยู่นอกอนันตจักรวาลเท่านั้น
นั่นคือต้องทำสามเหลี่ยมกับพระองค์
มิเช่นนั้นจะดีดตนเองให้หลุดพ้นออกไปไม่ได้
หากไม่ใช้จิตวิญญาณเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้

2.จิตวิญญาณของท่าน
จะดีดตนเองตรงไปยังด่านนภาลัยไม่ได้
ถ้าไม่รู้จัก "ด่านจิตจักรวาลแห่งโลกเสรี"
เพราะผู้ที่จะออกไปจากระบบโลกได้
ต้องผ่านออกไปทางด่านนี้เท่านั้น

3.การจะประสบความสำเร็จใน 2 ข้อนั้นได้
จิตหยาบของท่านจักต้องมีพลังฌานเต็มเปี่ยม
เมอร์คขะบาห์ของจิตวิญญาณต้องมีพลังเต็มร้อย
และจิตต้องชำนาญในการทำสามเหลี่ยมกับพระองค์
พลังและความเชี่ยวชาญจะเกิดได้ต้องหมั่นฝึกฝน
จะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอย่างเดียวไม่ได้

4.ผู้ที่ขาดคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ
ก็ยังมิอาจหลุดพ้นนิพพานผ่านด่านนภาลัยออกไปได้
แม้จะรู้ว่าจิตสุดท้ายควรกำหนดนึกถึงพระบิดาก็ตาม
สิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องฝึกกระทำก็คือ
จะยกระดับจิตตปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณอย่างไร
จึงจะเข้าถึงสภาวะนิพพานได้จริงๆในภพชาตินี้
มิใช่มุ่งฝึกจิตก่อนตายไว้ว่าต้องทำยังไง
ซึ่งจะหาประโยชน์อันใดมิได้ในลมหายใจสุดท้ายนั้น

เพียงฝึกให้จิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ
ฝึกจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาล
ทุกลมหายใจของท่านไปตลอดอายุขัยในภพชาตินี้
ขณะปฏิบัติตาม "มรรควิถีจิตจักรวาล" อย่างจริงจัง
เมื่อถึงลมหายใจสุดท้ายจิตวิญญาณของท่าน
จะนำพาตนเองสู่ด่านนภาลัยได้ตามธรรมชาติ
โดยมิต้องกำหนดจิตอะไรให้ยากยุ่ง

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
17/07/2020

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

หลักการสร้างมิตร

จงรักคนที่เขาไม่รักท่าน
เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้ทำตนให้พวกเขาเห็นว่า
แท้จริงแล้วท่านนั้นน่ารักกว่าที่เขาคิด 
นี่คือหลักการสร้างมิตร

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

กรรมหนอบาปหนอ

“                                 
จงอย่าดีแต่จะตอบโต้ผู้อื่น
ที่เขาทำไม่ถูกต้องต่อตนเอง
ขณะที่ตนเองกลับไม่เคยระวังปาก
มิให้มีคำกล่าวก้าวล่วงผู้อื่น
กรรมหนอบาปหนอ
                                                               

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจ

ความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจท่าน
คือ การอยากได้ในบางสิ่งที่มากเกินพอ
...ในส่วนที่เกินนั้น...
มันคือสิ่งที่ขาดของคนอื่น
การแย่งเขามาจึงผิดบาป

เหตุแห่งความขัดแย้ง

เพราะมุ่งทำตามอารมณ์
รู้สึกนึกคิดต้องการของตนเท่านั้น 
จึงเกิดความขัดแย้งกันเสมอ 
จงแคร์ความต้องการคนอื่นบ้าง 
สุขสงบจะบังเกิด

ท่านไม่กลัวจะผิดบาปหรือ

ท่านปฏิบัติต่อพระ-นักบวช
อย่างนอบน้อมสำรวม 
เพราะกลัวผิดบาปได้ 
ใยจึงทำเช่นนั้นกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่ได้ 
ท่านไม่กลัวจะผิดบาปหรือ

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คุณสมบัติของผู้หลุดพ้น


คุณสมบัติของผู้หลุดพ้น
...คือ...
ต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดา
จิตต้องว่างจากกิเลสตัณหา
ใช้ความรักและปัญญาดำเนินชีวิตเท่านั้น


วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อนุตรธรรมจากพระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล


คำสอนซึ่งมนุษย์สอนต่อๆกันมา
ถือปฏิบัติมานานแต่นิพพานไม่ได้
อนุตรธรรมจากพระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล
เป็นขนมปังที่กินแล้วไม่ต้องตาย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฎและแสดงหมายสำคัญ


ผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฏ
และแสดงหมายสำคัญว่า 
ตนสนทนากับพระเจ้าได้ 
ก็จงอย่าไปเชื่อ  
ของเน่าอยู่ที่ไหน
แร้งกาจะออกันอยู่ที่นั่น

หมายสำคัญว่าจะสิ้นยุค

ก่อนถึงวันนั้น
มนุษย์จะหันหลังให้กับความเชื่อ
จะทรยศหักหลังกัน
จะสู้รบกัน
จะกันดารอาหาร
และแผ่นดินไหว
...นี่คือหมายสำคัญว่าจะสิ้นยุค...