20 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ดอกเข็มเศรษฐี
ดอกเข็มเป็นดอกไม้ชนิดที่สอง
ที่พระเจ้าทรงกำหนดสร้าง
เอาไว้ประดับโลกเสรีนี้
หลังจากทรงสร้างดอกบัวหลวง
ให้เป็นต้นไม้ไว้แล้ว