20 สิงหาคม 2566

คำสอน 20/08/2023

 


ดอกเข็มเศรษฐี

ดอกเข็มเป็นดอกไม้ชนิดที่สอง
ที่พระเจ้าทรงกำหนดสร้าง
เอาไว้ประดับโลกเสรีนี้
หลังจากทรงสร้างดอกบัวหลวง
ให้เป็นต้นไม้น้ำไว้แล้ว