09 สิงหาคม 2566

คำสอน 9/08/2023


อนุตรธรรม

โลกหรือลูกข่าง
จะสมดุลต้องหมุนรอบตัวเอง
มนุษย์จะสมดุล
มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ขี้โรค
และมีอายุขัยยืนยาวได้
ก็ต้องหมุนรอบตัวเองเช่นกัน