26 กุมภาพันธ์ 2555

VDO. EP. 180# คนอยู่มั้ย : ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล โดย: อาจารย์ปริญญา ตันสกุล


EP. 180# คนอยู่มั้ย 1/4


EP. 180# คนอยู่มั้ย 2/4


EP. 180# คนอยู่มั้ย 3/4


 EP. 180# คนอยู่มั้ย 4/4

บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

16 กุมภาพันธ์ 2555

VDO. ยอวาที # 2 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 2 "รักดีกว่า" 1/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 ยอวาที # 2 "รักดีกว่า" 2/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. เสวนาธรรม # 2 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 2 สามศาสนา 1/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 2 สามศาสนา 2/2 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล
 

15 กุมภาพันธ์ 2555

VDO. EP. 179/2# บำเพ็ญมานานแล้วไยนิพพานไม่ได้


EP. 179/2# บำเพ็ญมานานแล้วไยนิพพานไม่ได้ 1/4


EP. 179/2# บำเพ็ญมานานแล้วไยนิพพานไม่ได้ 2/4


EP. 179/2# บำเพ็ญมานานแล้วไยนิพพานไม่ได้ 3/4


EP. 179/2# บำเพ็ญมานานแล้วไยนิพพานไม่ได้ 4/4


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล


14 กุมภาพันธ์ 2555

VDO. EP. 179/1# มหัศจรรย์วันแห่งความรัก : ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล โดย: อาจารย์ปริญญา ตันสกุล


EP. 179/1# มหัศจรรย์วันแห่งความรัก 1/4


EP. 179/1# มหัศจรรย์วันแห่งความรัก 2/4


EP. 179/1# มหัศจรรย์วันแห่งความรัก 3/4


 EP. 179/1# มหัศจรรย์วันแห่งความรัก 4/4


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล