25 ธันวาคม 2554

VDO. EP. 177# หยุดทำชั่ว! ถ้ากลัวโลกวิกฤติ : ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล โดย: อาจารย์ปริญญา ตันสกุล


EP. 177# หยุดทำชั่ว! ถ้ากลัวโลกวิกฤติ 1/3


 EP. 177# หยุดทำชั่ว! ถ้ากลัวโลกวิกฤติ 2/3


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล