13 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


สติปัญญา
ของสมองซีกซ้าย
ชาตินี้พัฒนาได้แค่ใหน
จิตวิญญาณจะแบกขน
เป็นสวรรค์ติดตัว
ไปเกิดไปใช้ในชาติหน้าด้วย