18 มีนาคม 2556

คำสอน 18/03/2013

 

ปณิธาน
แห่งนิพพาน

ตั้งเข็มทิศ เดินทาง แล้วย่างก้าว
มาเกิดชาว โลกเสรี อย่าหนีหน่าย
พระนิพพาน ของท่าน คือบั้นปลาย
ยังมิสาย เกินการ ทุก "สัญญา"

สัญญา "แรก" เรียกว่า "สัญญา 6"
ท่านผิดตก บกพร่อง มาเนิ่นช้า
ให้สัญญา แต่มิทำ ตามสัญญา
"พระบิดา" ทรงรู้อยู่ จงรู้นัย

สัญญา "สอง" เรียกว่า "ชะตาชีวิต"
ดวงวิญญาณ ท่านลิขิต กับมิตรใหม่
ก่อนกาลเกิด ภพชาติแรก อย่าแปลกใจ
ใครเป็นใคร ต้องร่วมเล่น เป็นละคร

สัญญา "สาม" เรียกว่า "ชะตากรรม"
ที่ท่านทำผิดพลาด เมื่อชาติก่อน
รักไม่ได้ให้ไม่เป็นเล่นกี่ตอน
ดังจะวอน ไหลลื่นลง "กรรมกงเกวียน"

โลกเสรีจะก้าวผ่านกาลสิ้นยุค
ใครติดสุข ติดทุกข์ ถึงยุคเปลี่ยน
"สามสัญญา" ถ้าไม่ทำ ไม่ร่ำเรียน
จะจิตแตกกายแหลกเนียนสิ้นอัตตา

โลกไม่งามใน "สามปี" จากนี้แล้ว
มาเข้าแถวสู่นิพพานกันเถิดหนา
สัญญาใดไม่เคยทำตามสัญญา
อย่าชักช้าเพราะโอกาสมีชาติเดียว!

กระบวนการแยกคนดีให้หนีชั่ว
จะเกลือกกลั้ว ภัยพิบัติให้หวาดเสียว 
แผ่นดินใหว อีกไฟผลาญผสานเกลียว
ใครปราดเปรียวกรรมปลอดจะรอดตาย

17 มีนาคม 2556

คำสอน 17/03/2013

 

จดหมายถึงลูก
จากองค์จิตจักรวาล
ฉบับที่ 12

"ทุกข์ทุกวัน หรือ ทุกๆวัน"

ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกไว้ให้อยู่รอดปลอดภัยได้
จะต้องมีพฤตินิสัยดังต่อไปนี้ คือ 
(1).เชื่อฟังพระบิดา
(2).ศรัทธาในพระองค์
(3).เจาะจงจะนิพพานในภพชาติปัจจุบัน

คำสอน 17/03/2013

 

คนเจ้าอารมณ์ คือ คนที่ชอบทำร้ายตนเอง

ความโกรธทำลายตับ

ความทุกข์ทำลายปอด

ความกลัวทำลายไต

ความเก็บกดทำลายหัวใจและประสาทสมอง

ความวิตกกังวลทำลายกระเพาะอาหาร

เครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์
กำลังถูกชำระด้วยพลังงาน
จากนอกระบบโลก
คนเจ้าอารมณ์จะถูกคัดทิ้ง

คิดดีจริงๆ
จะถูกคัดไว้

13 มีนาคม 2556

คำสอน 13/03/2013


 ทิวาวาร ผ่านผัน ตะวันลับ
ราตรีกลับ ย้อนเยือน เหมือนวันก่อน
ทุกสรรพสิ่ง จริงแท้ไม่แน่นอน
"พระพ่อ" สอน หากคิดเป็น ก็เห็นธรรม

เกิดแล้วดับ ดับแล้วเกิด ประเสริฐหรือ
แท้แล้วคือ ความนัย ให้ตอกย้ำ
จากแดนสรวง สู่โลกา ศรัทธานำ
เสร็จการทำ จงลาลับ กลับนิพพาน...