19 กันยายน 2553

VDO. EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 1/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 2/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 3/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 4/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 5/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 6/8


EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 7/8


 EP. 164# นิพพานก่อนตายได้อย่างไร 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล