วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจ

ความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจท่าน
คือ การอยากได้ในบางสิ่งที่มากเกินพอ
...ในส่วนที่เกินนั้น...
มันคือสิ่งที่ขาดของคนอื่น
การแย่งเขามาจึงผิดบาป

เหตุแห่งความขัดแย้ง

เพราะมุ่งทำตามอารมณ์
รู้สึกนึกคิดต้องการของตนเท่านั้น 
จึงเกิดความขัดแย้งกันเสมอ 
จงแคร์ความต้องการคนอื่นบ้าง 
สุขสงบจะบังเกิด

ท่านไม่กลัวจะผิดบาปหรือ

ท่านปฏิบัติต่อพระ-นักบวช
อย่างนอบน้อมสำรวม 
เพราะกลัวผิดบาปได้ 
ใยจึงทำเช่นนั้นกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่ได้ 
ท่านไม่กลัวจะผิดบาปหรือ

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คุณสมบัติของผู้หลุดพ้น


คุณสมบัติของผู้หลุดพ้น
...คือ...
ต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดา
จิตต้องว่างจากกิเลสตัณหา
ใช้ความรักและปัญญาดำเนินชีวิตเท่านั้น


วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อนุตรธรรมจากพระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล


คำสอนซึ่งมนุษย์สอนต่อๆกันมา
ถือปฏิบัติมานานแต่นิพพานไม่ได้
อนุตรธรรมจากพระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล
เป็นขนมปังที่กินแล้วไม่ต้องตาย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฎและแสดงหมายสำคัญ


ผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฏ
และแสดงหมายสำคัญว่า 
ตนสนทนากับพระเจ้าได้ 
ก็จงอย่าไปเชื่อ  
ของเน่าอยู่ที่ไหน
แร้งกาจะออกันอยู่ที่นั่น

หมายสำคัญว่าจะสิ้นยุค

ก่อนถึงวันนั้น
มนุษย์จะหันหลังให้กับความเชื่อ
จะทรยศหักหลังกัน
จะสู้รบกัน
จะกันดารอาหาร
และแผ่นดินไหว
...นี่คือหมายสำคัญว่าจะสิ้นยุค...

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฑูตสวรรค์จะมากำจัดต้นเหตุแห่งบาป และคนทำชั่วออกจากระบบโลก

สิ้นยุคแล้ว
ฑูตสวรรค์จะมากำจัดต้นเหตุแห่งบาป
และคนทำชั่วออกจากระบบโลก
ซึ่งเป็นอาณาจักรของพระองค์

แล้วโยนลงไปในบึงไฟที่ลุกโชน 

ถ้าพวกเขาหันกลับมา เราจะช่วยรักษาพวกเขาให้หาย


แม้ได้ดูแต่พวกเขาก็ไม่เห็น 
แม้ได้ฟังแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจ 
เพราะจิตใจพวกเขาดื้อด้าน 
ถ้าพวกเขาหันกลับมา
เราจะช่วยรักษาพวกเขาให้หาย

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราเป็นความสว่างสำหรับแผ่นดินด้านนี้

องค์จิตจักรวาล 
พระผู้เป็นเจ้า
ทรงบัญชาให้เราเป็นความสว่าง
สำหรับแผ่นดินด้านนี้ 
เพื่อจะนำพาความรอด 
ไปจนถึงสุดปลายแห่งแผ่นดินโลก