29 พฤษภาคม 2563

ความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจ

ความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจท่าน
คือ การอยากได้ในบางสิ่งที่มากเกินพอ
...ในส่วนที่เกินนั้น...
มันคือสิ่งที่ขาดของคนอื่น
การแย่งเขามาจึงผิดบาป

เหตุแห่งความขัดแย้ง

เพราะมุ่งทำตามอารมณ์
รู้สึกนึกคิดต้องการของตนเท่านั้น 
จึงเกิดความขัดแย้งกันเสมอ 
จงแคร์ความต้องการคนอื่นบ้าง 
สุขสงบจะบังเกิด

ท่านไม่กลัวจะผิดบาปหรือ

ท่านปฏิบัติต่อพระ-นักบวช
อย่างนอบน้อมสำรวม 
เพราะกลัวผิดบาปได้ 
ใยจึงทำเช่นนั้นกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่ได้ 
ท่านไม่กลัวจะผิดบาปหรือ

19 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติของผู้หลุดพ้น


คุณสมบัติของผู้หลุดพ้น
...คือ...
ต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดา
จิตต้องว่างจากกิเลสตัณหา
ใช้ความรักและปัญญาดำเนินชีวิตเท่านั้น


11 พฤษภาคม 2563

อนุตรธรรมจากพระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล


คำสอนซึ่งมนุษย์สอนต่อๆกันมา
ถือปฏิบัติมานานแต่นิพพานไม่ได้
อนุตรธรรมจากพระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล
เป็นขนมปังที่กินแล้วไม่ต้องตาย

07 พฤษภาคม 2563

ผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฎและแสดงหมายสำคัญ


ผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฏ
และแสดงหมายสำคัญว่า 
ตนสนทนากับพระเจ้าได้ 
ก็จงอย่าไปเชื่อ  
ของเน่าอยู่ที่ไหน
แร้งกาจะออกันอยู่ที่นั่น

หมายสำคัญว่าจะสิ้นยุค

ก่อนถึงวันนั้น
มนุษย์จะหันหลังให้กับความเชื่อ
จะทรยศหักหลังกัน
จะสู้รบกัน
จะกันดารอาหาร
และแผ่นดินไหว
...นี่คือหมายสำคัญว่าจะสิ้นยุค...

06 พฤษภาคม 2563

ฑูตสวรรค์จะมากำจัดต้นเหตุแห่งบาป และคนทำชั่วออกจากระบบโลก

สิ้นยุคแล้ว
ฑูตสวรรค์จะมากำจัดต้นเหตุแห่งบาป
และคนทำชั่วออกจากระบบโลก
ซึ่งเป็นอาณาจักรของพระองค์

แล้วโยนลงไปในบึงไฟที่ลุกโชน 

ถ้าพวกเขาหันกลับมา เราจะช่วยรักษาพวกเขาให้หาย


แม้ได้ดูแต่พวกเขาก็ไม่เห็น 
แม้ได้ฟังแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจ 
เพราะจิตใจพวกเขาดื้อด้าน 
ถ้าพวกเขาหันกลับมา
เราจะช่วยรักษาพวกเขาให้หาย

04 พฤษภาคม 2563

พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราเป็นความสว่างสำหรับแผ่นดินด้านนี้

องค์จิตจักรวาล 
พระผู้เป็นเจ้า
ทรงบัญชาให้เราเป็นความสว่าง
สำหรับแผ่นดินด้านนี้ 
เพื่อจะนำพาความรอด 
ไปจนถึงสุดปลายแห่งแผ่นดินโลก