29 พฤษภาคม 2563

ความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจ

ความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจท่าน
คือ การอยากได้ในบางสิ่งที่มากเกินพอ
...ในส่วนที่เกินนั้น...
มันคือสิ่งที่ขาดของคนอื่น
การแย่งเขามาจึงผิดบาป

เหตุแห่งความขัดแย้ง

เพราะมุ่งทำตามอารมณ์
รู้สึกนึกคิดต้องการของตนเท่านั้น 
จึงเกิดความขัดแย้งกันเสมอ 
จงแคร์ความต้องการคนอื่นบ้าง 
สุขสงบจะบังเกิด

ท่านไม่กลัวจะผิดบาปหรือ

ท่านปฏิบัติต่อพระ-นักบวช
อย่างนอบน้อมสำรวม 
เพราะกลัวผิดบาปได้ 
ใยจึงทำเช่นนั้นกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่ได้ 
ท่านไม่กลัวจะผิดบาปหรือ

คำสอน 29/05/2020

 

ตายจากโลกโยกไปแดนสรวง
มิใช่ล่วงหลุดพ้นบนวิถี
จะคืนกลับแดนนิพพานในทันที
ถ้าน้องพี่ตามติด "จิตจักรวาล"

19 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติของผู้หลุดพ้น


คุณสมบัติของผู้หลุดพ้น
...คือ...
ต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดา
จิตต้องว่างจากกิเลสตัณหา
ใช้ความรักและปัญญาดำเนินชีวิตเท่านั้น


14 พฤษภาคม 2563

คำสอน 14/05/2020

เข้ามาเกิดเป็นคน "สองมิติ"
เพื่อเริ่มริจิตวิญญาณด้วยการหมุน
"ธรรมจักร" ในตนสร้างผลบุญ
ด้วยไออุ่นแห่งรักของ "นักธรรม"

คำสอน 14/05/2020

 

สัมผัสรู้ดูเห็นเป็น "ผัสสะ"
รู้รับรู้รู้ละรู้เรียนร่ำ
ไม่ปรุงแต่งจิตตนจนเกิดกรรม
จงคูณค้ำด้วยรักประจักษ์จริง

13 พฤษภาคม 2563

มรรควิถีจิตจักรวาล ลำดับที่ 4 :


มรรควิถีจิตจักรวาล ลำดับที่ 3 :


มรรควิถีจิตจักรวาล ลำดับที่ 2 :


มรรควิถีจิตจักรวาล ลำดับที่ 1 :


คำสอน 13/05/2020

 

ตายจากโลกโยกไปในแดนสรวง
มิใช่ล่วงหลุดพ้นบนวิถี
จะคืนกลับแดนนิพพานทันที
ถ้าน้องพี่ตามติด "จิตจักรวาล"

คำสอน 13/05/2020

 

"อนุตรธรรม" ความจริงสิ่งสูงสุด
ช่วยมนุษย์ทั้งหลายคลายสงสัย
จิตวิญญาณท่านมาเกิดทำไม
มาจากใหนใครยอมให้ท่านมา

คำสอน 13/05/2020

 

พระโอวาทเรากล่าว "พระเจ้า" สื่อ
ส่งเครื่องมือบำเพ็ญเป็น "พระวรสาร"
เชิญ "อนุตรธรรม" นำพาจิตวิญญาณ
คืนกลับบ้านผ่านด่าน "นภาลัย"

คำสอน 13/05/2020

 

จิตวิญญาณของท่านมีหน้าที่
ช่วยโลกนี้เหวี่ยงหมุนค้ำจุนค่า
ด้วยความรักเพื่อให้ในมรรคา
เพื่อโลกหล้าสุขสงบพบสมดุล

คำสอน 13/05/2020

 

"อนุตรธรรม" ความจริงสิ่งสูงสุด
ช่วยมนุษย์ทั้งหลายคลายสงสัย
จิตวิญญาณท่านมาเกิดทำไม
มาจากไหนใครยอมให้ท่านมา

11 พฤษภาคม 2563

อนุตรธรรมจากพระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล


คำสอนซึ่งมนุษย์สอนต่อๆกันมา
ถือปฏิบัติมานานแต่นิพพานไม่ได้
อนุตรธรรมจากพระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล
เป็นขนมปังที่กินแล้วไม่ต้องตาย

07 พฤษภาคม 2563

ผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฎและแสดงหมายสำคัญ


ผู้เผยพระวจนะเท็จจะปรากฏ
และแสดงหมายสำคัญว่า 
ตนสนทนากับพระเจ้าได้ 
ก็จงอย่าไปเชื่อ  
ของเน่าอยู่ที่ไหน
แร้งกาจะออกันอยู่ที่นั่น

หมายสำคัญว่าจะสิ้นยุค

ก่อนถึงวันนั้น
มนุษย์จะหันหลังให้กับความเชื่อ
จะทรยศหักหลังกัน
จะสู้รบกัน
จะกันดารอาหาร
และแผ่นดินไหว
...นี่คือหมายสำคัญว่าจะสิ้นยุค...

06 พฤษภาคม 2563

ฑูตสวรรค์จะมากำจัดต้นเหตุแห่งบาป และคนทำชั่วออกจากระบบโลก

สิ้นยุคแล้ว
ฑูตสวรรค์จะมากำจัดต้นเหตุแห่งบาป
และคนทำชั่วออกจากระบบโลก
ซึ่งเป็นอาณาจักรของพระองค์

แล้วโยนลงไปในบึงไฟที่ลุกโชน 

ถ้าพวกเขาหันกลับมา เราจะช่วยรักษาพวกเขาให้หาย


แม้ได้ดูแต่พวกเขาก็ไม่เห็น 
แม้ได้ฟังแต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจ 
เพราะจิตใจพวกเขาดื้อด้าน 
ถ้าพวกเขาหันกลับมา
เราจะช่วยรักษาพวกเขาให้หาย

04 พฤษภาคม 2563

พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราเป็นความสว่างสำหรับแผ่นดินด้านนี้

องค์จิตจักรวาล 
พระผู้เป็นเจ้า
ทรงบัญชาให้เราเป็นความสว่าง
สำหรับแผ่นดินด้านนี้ 
เพื่อจะนำพาความรอด 
ไปจนถึงสุดปลายแห่งแผ่นดินโลก

01 พฤษภาคม 2563

คำสอน 1/05/2020

 

องค์จิตจักรวาล

ทรงเป็นจุดศูนย์กลาง
ของมหาจักรวาล
ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง
ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาล