29 กันยายน 2565

คำสอน 29/09/2022

 

สัตว์โลกไม่มีจิตหยาบ
ต้องใช้สัญชาตญาณดำเนินชีวิต
สัตว์ต่างดาว
ไม่มีจิตหยาบมีแต่จิตวิญญาณ
จึงต้องใช้จิตใต้สำนึกดำเนินชีวิต
มนุษย์โลกมีจิตหยาบ
ต้องใช้จิตสามนึกดำเนินชีวิตเท่านั้น
จะใช้จิตใต้สำนึกไม่ได้

27 กันยายน 2565

คำสอน 27/09/2022

 

คนโง่คือคนที่มีสมองแต่ไม่ใช้
คนฉลาดคือคนที่มีทักษะด้านการคิด

คนปัญญาอ่อนคือคนที่ขาดปัญญา
เพราะเซลล์สมองถูกจำกัดการใช้งาน

26 กันยายน 2565

คำสอน 26/06/2022

 #ด่านนภาลัย

หลักการใช้ความคิดแบบ "จิตจักรวาล" ด้วยธรรมชาติแห่งเส้นใยของใบไม้

1.เส้นกลางใบตลอดแนวคือตัวคุณ
2.เส้นแขนงทุกเส้นที่แตกออกจากเส้นกลางใบมันคือ "แนวการคิด" ของคุณ ทุกเส้นมันจะไปสุดทางที่ขอบใบเสมอแปลว่าคุณต้องคิดให้สุดเท่านั้น จะคิดแล้วคาไม่ได้
3.ไม่มีเส้นแขนงเส้นใด กลับไปกลับมาย้อนทับเส้นเดิมเลย แปลว่าจงอย่าย้ำคิดย้ำทำ
4.ไม่มีเส้นแขนงเส้นใดเลยที่จะซ้อนทับกับเส้นแขนงเส้นอื่น มันจะมีระเบียบของมันอยู่แบบเส้นใครเส้นมัน แปลว่าคุณต้องไม่สับสนในการคิด คุณต้องคิดทีละเรื่อง
5.ระหว่างเส้นแขนงแต่ละเส้น มันสามารถ "ตัด" หรือเชื่อมโยงกันได้ในลักษณะของร่างแห แปลว่าคุณสามารถเชื่อมโยงความคิดแต่ละเรื่องเข้าหากันได้อย่างเสรี โดยไม่ตีกรอบการคิดแบบจิตมนุษย์

หมายเหตุ:
จงอย่าหลงตัวเองว่าฉลาดแล้ว
ถ้าคุณสมบัติส่วนตัวคุณยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งจากธรรมชาติของใบไม้ของพระเจ้า

เอเมน สาธุ
ปัญญาวิสุทธิ

24 กันยายน 2565

คำสอน 24/09/2022

 

อนุตรธรรมจากพระเจ้า

1.จิตวิญญาณมนุษย์เป็นใคร
2.จิตวิญญาณมนุษย์มาจากใหน
3.จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไม
4.จิตวิญญาณมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง
5.ใครอนุญาตให้จิตวิญญาณมาเกิด
6.มนุษย์ทุกคน โลกและจักรวาลสัมพันธ์กันอย่างไร

23 กันยายน 2565

คำสอน 23/09/2022

 

มหาสติ คือ ธรรมชาติสมาธิ

1.รู้สติ:

-รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่
-รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมา
-รู้ว่าข้างหน้าอะไรจะเกิด

2.มีสติ:

-รู้รับรู้ รู้รับเอา
-รู้รับรู้ รู้ไม่รับเอา
-รู้ไม่รับรู้ รู้ไม่รับเอา

3.ใช้สติ:

นึกก่อนคิด คิดก่อนพูด-ทำ

คำสอน 23/09/2022

 

คำเตือน

คิดแล้วเขียนออกมา
คิดแล้วพูดบรรยายออกมา
กับการนำสิ่งที่พูดหรือเขียน
ไปปฏิบัติจริงในชีวิตคุณนั้น
มันไม่ง่ายอย่างที่เขียน/พูด

จงอย่าประมาท

คำสอน 23/09/2022

 

ถ้าเป็นมนุษย์ชอบนั่งกรรมฐาน จิตสงบนิ่ง ได้นานมากเท่า
ไหร่เมื่อตายแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นคุณก็จะโง่เพราะ
จิตจะนึกคิดอะไรไม่ออก ฉุกคิดไม่ได้ว่าทำไมจึงขึ้นไปนั่ง
นิ่งๆเพื่อเสพกิเลสจากความสงบอยู่บนนั้นด้วย

18 กันยายน 2565

คำสอน 18/09/2022

 

รักได้ ให้อภัยได้ด้วย
ยิ้มสวยๆ พูดเพราะๆ
ของล้ำค่าที่ใครๆก็อยากรับ

17 กันยายน 2565

คำสอน 17/09/2022

 

จงจำไว้ว่า

พระโอวาทมิใช่นวนิยาย
จะอ่านแบบลวกๆไม่ได้
จงอ่านให้เข้าใจว่าทรงสอนอะไร
มิใช่สักแต่อ่านเพื่ออ่าน
หรืออ่านเพื่อจะบอกว่าจำของเก่า
ที่เราเคยสอนอะไรได้บ้าง

คำสอน 17/09/2022

 

สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้ว
ลูกแกะทุกตัวต้องกลับบ้าน
มหันตภัยกำลังมา

15 กันยายน 2565

คำสอน 15/09/2022

 

ความเชื่อกับความอยาก
เป็นพลังจิตในการสร้าง
จินตนาการให้เป็นจริงได้
ในมิติทางพลังงาน

แต่สิ่งที่จิตสร้างนั้น
มันคือมายามิใช่ของจริง

คำสอน 15/09/2022

 

คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวัง
เดินทางปลอดภัย
ทำสิ่งใดจงสำเร็จราบรื่น

14 กันยายน 2565

คำสอน 14/09/2022

 

ขอให้ภารกิจราบรื่น
ชนะมารและอุปสรรคได้
วันนี้ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้

11 กันยายน 2565

คำสอน 11/09/2022

 

อยู่ที่ใหนก็ขอให้มีความสุข
อยู่กับใครก็ขอให้สบายใจ
ให้อยู่ได้นานๆเท่าที่ใจฝัน

10 กันยายน 2565

คำสอน 10/09/2022

 

ขอพระบิดาทรงเมตตา
ประทานพรอันประเสริฐ
แด่ท่านและครอบครัว

09 กันยายน 2565

08 กันยายน 2565

คำสอน 8/09/2022

 

บันทึก
1.เมื่อเข้ามาเรียนรู้พระโอวาทในห้องนี้
คุณต้องกดไล้ค์ยืนยันตัวตนของคุณ
ด้วยว่า คุณมิได้พลาดบทเรียนนั้น

2.คุณต้องเป็นนักเรียนที่ขยันและไม่ขี้
เกียจ พึงมีความคิดเห็นเพื่อแสดงตัว
ตนของตนให้มากกว่า
การก้อปปี้คำกล่าวเต็มๆถวายต่อพระ
บิดา

3.มีแต่คำว่า "เอเมน สาธุ" หรือทำนอง
นี้ไม่เอาแล้ว

คำสอน 8/09/2022

 

โชคดี มีสุข
ปลอดภัย ปลอดโรค
เงินทองใหลมา

07 กันยายน 2565

คำสอน 7/09/2022

 

บันทึกอนุตรธรรม

1.คนที่น่ากลัวที่สุด คือ เจ้ากรรม
นายเวรที่อยู่ใกล้ตัว

2.สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ ทำชั่วแล้วไม่รู้
ตัวว่าชั่ว ทำผิดแล้วไม่รู้สำนึกว่าผิด

3.สิ่งน่ารังเกียจที่สุด คือ การก้าว
ล่วงผู้อื่น โดยไม่ละอายต่อบาป

คำสอน /09/2022

 

บันทึกบทเรียน

1.กิเลสบางตัวมิได้อยู่ที่เวทนาขันธ์แต่จะหยั่งรากลึกลง
ไปในสัญญาขันธ์หากติดสันดานเพราะใช้มันบ่อยๆ

2.เมื่ออายตนะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้านั้น กิเลสในสัญญา
ขันธ์มันจะสั่นสะเทือนแทนเวทนาขันธ์ทันที

3.คุณต้องมีทักษะในการใช้มหาสติ คือธรรมชาติสมาธิ
ไว้ตลอดเวลา เพื่อการตื่นรู้เท่าทันสภาวะจิตตนเองเสมอ

4.คุณต้องมีทักษะในการใช้ปณิธานแห่งนิพพานกิเลส
ด้วยการใช้ความรัก คือ รักได้ ให้อภัยเป็น ไม่เห็นแก่ตัว

คำสอน 7/09/2022

 

บันทึกบทเรียน

1.เราเตือนทุกคนให้เร่งนิพพานกิเลสในเวทนาขันธ์
2.เราแนะให้ตัดความรู้สึก อย่ายอมให้มันเกิดขึ้นง่ายๆ
3.วิธีตัดความรู้สึกคือบอกตนเองว่าสิ่งนั้นมิใช่ของเรา
4.สิ่งนั้นเป็นของพระบิดาคือผู้สร้างมิใช่ของใคร
5.ความรู้สึกชอบไม่ชอบคือเอาไม่เอาเป็นการก้าวล่วง

คำสอน 7/09/2022

 

ไม่เจ็บ ไม่จน
ลาภผล งอกงาม

03 กันยายน 2565

คำสอน 3/09/2022

 

งานใดที่คิดค้างทำคาอยู่
ขอจงสำเร็จอย่างราบรื่น
สุขสดชื่นสมหวังในทุกสิ่ง

02 กันยายน 2565

คำสอน 2/09/2022

 

ถ้ามนุษย์ไม่โง่ง่าย
เพราะใช้สติปัญญาไม่เป็น
ไม่เสพติดกิเลสจนงมงาย
เพราะใช้เหตุผลไม่ได้
ไม่มุ่งชนะด้วยอำนาจเหนือ
เพราะมีอัตตาหรืออีโก้สูง
โลกจะสงบและน่าอยู่กว่านี้

คำสอน 2/09/2022

 

เราสื่อพระโอวาทจาก
พระเจ้า(องค์จิตจักรวาล)
เป็นอนุตรธรรมมายังโลก
เพื่อพี่น้องยุวจิตจักรวาล
รุ่นสุดท้าย ก่อนการสิ้นยุค

ทุกถ้อยคำที่เรากล่าวไว้
ไม่ซ้ำใครและเป็นความจริง
เพราะเราคือพระบุตรเอก
ของพระเจ้า