22 สิงหาคม 2566

คำสอน


 จงอย่าทำบุญด้วยกิเลส
เพราะบุญกุศลนั้นจะไม่บริสุทธิ์
มันจะเป็นพลังงานที่ไม่สะอาด
ซึ่งโลกนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
คนที่ก่อไว้จะต้องกลับมาเกิดใหม่
เพื่อชดใช้หรือชำระทิ้งในชาติหน้า