22 กันยายน 2559

ทำความดีงามด้วยจิตสำนึก
พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
****************************

การที่ท่านจะเป็น คนดีที่แท้จริง
ท่านจักต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เท่านั้น คือ

1.ท่านจักต้องประพฤติดี
ด้วย จิตสามนึก ของตนเองเท่านั้น คือ
"นึกออก" ว่า การทำดีนั้น ควรทำอะไรได้บ้าง
"นึกเอา" ว่า ถ้าจะทำดีนั้น ควรจะทำอย่างไร
"นึกเอง" ว่า ที่เห็นคนอื่นทำนั้น
ความดีงามมันคืออะไร

2.ท่านจักต้องไม่ประพฤติดีหรือทำดี
เพียงเพราะถูกบังคับให้ต้องทำโดยไม่เต็มใจ
เพียงเพราะถูกน้าวโน้มจิตใจให้อยากทำ
เพียงเพราะเห็นคนอื่นๆเขาทำกัน
จึงทำตามอย่างบ้าง

3.ท่านจักต้องไม่ประพฤติดีหรือทำดี
ทั้งๆที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่า
*ที่ว่าดีนั้นดีอย่างไร
*ทำไมท่านจึงต้องทำเช่นนั้นด้วย

4.ท่านจักต้องทำดีประพฤติดีได้กับทุกคน
โดยไม่เลือกทำดีเฉพาะกับคนที่ตนรัก
ส่วนคนที่ตนไม่รักก็จะไม่ทำดีด้วย
เพราะมันจะบ่งชี้ว่าตัวท่านนั้น
เป็นคนดีไม่แท้จริงไงล่ะ

5.ท่านจักต้องไม่ทำดีประพฤติดี
เพราะ หวังสิ่งตอบแทน จากการทำดีนั้น
โดยท่านจะยอมทำดีอย่างเต็มที่
ถ้ามีสิ่งตอบแทนให้ท่านอย่างน่าพอใจ
แต่ท่านจะทำดีแบบขอไปที
ถ้าหากสิ่งตอบแทนที่ท่านจะได้รับ
มันไม่ค่อยจูงใจให้ทำดีสักเท่าไหร่
หรือท่านจะไม่ยอมทำดี
ถ้าหากไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ
คำอธิบายแจ่มชัดที่จัดมาเป็นข้อๆทั้ง 5 นี้
เป็นคำอธิบายเพื่อให้นิยามต่อคำว่า

ทำความดีงามด้วยจิตสำนึก ต้องทำอย่างไร
เพื่อให้เกิดบุญกุศลบารมีที่แท้จริงนั่นเอง

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
ถ่ายทอดคลื่นการคิดจากจิตจักรวาล

22-9-2016

บททดสอบความมุ่งมั่น ล้มแล้วจงลุกขึ้นมาใหม่พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า...

คนทุกคนที่กำลังคนตนเอง
สู่การเป็น "มนุษย์" กับเขาคนหนึ่งนั้น
ล้วนทุกคนจักต้องมีอุปสรรคปัญหา
บนเส้นทางของ "นักสู้เพื่อการรู้แจ้ง"
บนเส้นทางแห่งนักสู้สู่ความสำเร็จ
ด้วยกันทุกคนนั่นแหละ

เพราะทั้งอุปสรรคและปัญหา
เป็นบททดสอบของพระบิดา
เพื่อทดสอบ "ความมุ่งมั่น" ของท่านว่า

ท่านปราถนาผลสำเร็จ
ในสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นแท้จริงหรือเปล่า

*ถ้าท่านเกิดอาการ "ท้อแท้"
ทำท่าว่าจะยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหานั้น
นั่นเท่ากับว่าท่านกำลังจะสอบตก
บททดสอบบทนั้นเสียแล้ว

*ถ้าท่านเกิดอาการ "ท้อถอย"
ทำท่าว่าจะเลิกล้มความตั้งใจ
โดยไม่คิดต่อสู้ ข้ามผ่าน หรือฟันฝ่า
อุปสรรคปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญอยู่
นั่นเท่ากับว่าท่านได้สอบตก
บททดสอบบทนั้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อใดที่ท่านกำลังจะสอบตก
เมื่อนั้นวิถีชีวิตของท่านจะเริ่มวิกฤต
ยิ่งเมื่อใดที่ท่านสอบตกเรียบร้อยแล้ว

เมื่อนั้นวิถีชีวิตของท่านก็จะสดุดไม่ก้าวหน้า
จะจมปลักอยู่กับอุปสรรคปัญหานั้นต่อไป
แม้ว่าท่านจะล้มเลิกความตั้งใจ
ที่จะทำสิ่งนั้นไปแล้วก็ตาม

ดังนั้น
ขอท่านทั้งหลายจงอย่ารังเกียจ
จงอย่าได้เกลียด อย่าได้กลัว
ทั้งอุปสรรคและปัญหาใดๆ
ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านเลย

นักเรียนทุกคนต้องไม่เกลียดกลัวการสอบ
ต้องไม่ตื่นตกใจกับ "ข้อสอบ"

จงทำตนเองให้พร้อมที่จะเผชิญทุกบททดสอบ
โดยหยิบเอาคุณสมบัติดีๆที่ตนมีอยู่
คือ ความเก่ง ความฉลาด และ ความดีงาม
ที่ได้จากการเรียนรู้และการฝึกฝน
เพื่อเพาะบ่มประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง
นำมาใช้เป็นเครื่องมือกำจัดอุปสรรค
และปัดกวาดปัญหาทั้งหลาย
ให้มันพ้นออกไปจากเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
ด้วยความศรัทธาในสิ่งที่ท่านกำลังทำ

ความสำเร็จทั้งหลาย
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่าน
ทรงมีไว้ให้เฉพาะคนที่
สอบผ่านบททดสอบความมุ่งมั่นแล้วเท่านั้น

ล้มแล้วจงลุกขึ้นมาใหม่
ล้มกี่ครั้งก็ยังลุกได้ ไม่มีใครห้ามท่านเลย

จงสู้ต่อไปอย่าได้ท้อ
ลูกท้อน่ะเขามีไว้ให้ลิงถือ
ท่านเป็นคนจะไปแย่งลิงมาถือทำไมกัน

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
ถ่ายทอดคลื่นการคิดจากจิตจักรวาล

22-9-2016

18 กันยายน 2559

ดวงแก้ววิเศษ


ท่านที่รักแห่งเราทั้งหลาย...

ดวงแก้ววิเศษ 2 ดวงนี้
ท่านจงยึดถือเอาไว้ให้มั่น
ด้วยจิตปัญญาของท่านเอง

จงอย่าได้เว้นวางทุกก้าวย่างของชีวิต
เพราะ "มหาสติ" จะช่วยให้ท่านสามารถ
ดำเนินชีวิตประจำวัน
ด้วยการข้ามผ่านและฟันฝ่าบททดสอบจิตสำนึก
ที่คู่กรรมคู่เวร อีกทั้งเจ้ากรรมนายเวร
ที่เคยข้องเคยเกี่ยวเวรกรรมกับท่านมาหลายภพชาติ
ให้สามารถที่จะไม่ก่อกรรมใหม่
และแก้ไขกรรมเก่าได้ในชีวิตประจำวัน

ถ้าท่านใช้มหาสติกันจนเป็นธรรมชาติในชีวิตนี้ได้
ผลกรรมค้างเก่าก็จะเหลือน้อยลง
ผลกรรมใหม่ก็จะไม่มีการก่อเพิ่ม
โอกาสที่ท่านจะมีผลกรรมเหลือไม่เกิน 30%
ก่อนถึงวันปิดยุคในช่วง 56 วัน 8 ราตรี
ตามที่พระบิดาได้ทรงเมตตาลดหย่อนให้น่ะ
มีความเป็นไปได้สูงยิ่ง
เพราะ "ปณิธานแห่งการหลุดพ้น"
ที่ท่านหมั่นแสดงออกและกระทำในชีวิตประจำวัน
คือ รักได้ ให้เป็น และไม่ก้าวล่วงใครนั้น

มันจะช่วยให้ท่านมอบความรักให้แก่โลกได้
โดยจะบรรลุเป้าหมายตามพันธะสัญญา 6
ได้อย่างสง่างามเลยทีเดียว

นอกจากนั้น
มันยังจะช่วยเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่น
ให้เขาตื่นตัวที่จะใช้ลูกแก้ว 2 ดวงนี้
ก้าวไปสู่ประตูนิพพานเพื่อการหลุดพ้น
คือ ด่านนภาลัย
อันเป็นที่หมายสูงสุดเช่นเดียวกับท่านอีกด้วย

เรากล่าวความจริงดั่งนี้ต่อท่านทั้งหลายตลอดมา
และขอยืนยันว่าเราจะนำมาติงเตือนท่านอยู่ต่อไป

ท่านที่เลือกเส้นทางประพฤติธรรม
ของ "นักสู้เพื่อการรู้แจ้ง" คือ ฆราวาส
หรือผู้ที่ไม่อาจถือบวชได้เพราะมิใช่"บุรุษ"

ท่านก็สามารถปฏิบัติธรรม
ในชีวิตครอบครัวหรือในสังคมประจำวัน
เพื่อนำพาแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่าน
สู่สภาวะนิพพานได้แม้ในภพชาตินี้
โดยไม่มีเงื่อนไขข้อใดให้ติดขัดจัดเว้นเลย

ขอให้ท่านที่ครองลูกแก้ว 2 ดวงนี้ได้ในทุกๆวัน
ถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันเทอญ...

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
18-09-2015