14 พฤษภาคม 2548

VDO. มนุษย์กับธรรมชาติ


มนุษย์กับธรรมชาติ 1/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 2/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 3/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 4/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 5/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 6/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 7/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 8/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 9/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 11/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 12/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 13/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 15/17


มนุษย์กับธรรมชาติ 16/17

มนุษย์กับธรรมชาติ 17/17


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล