02 สิงหาคม 2566

คำสอน 2/08/2023

 


ไม่ก้าวล่วงใครใจดีมีเมตตา
ปรารถณาที่จะเห็นเขาเป็นสุข
นี่คือการหมุนธรรมจักรในตนเอง
ของคนชอบธรรม