02 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ไม่ก้าวล่วงใครใจดีมีเมตตา
ปราถณาที่จะเห็นเขาเป็นสุข
นี่คือการหมุนธรรมจักรในตนเอง
ของคนชอบธรรม