19 สิงหาคม 2566

คำสอน


เส้นทางหลุดพ้น
ทางสู่ประตูคอกแกะคือด่านนภาลัย
เป็นเส้นทางที่ค้อนข้างคับแคบ
ทั้งยังต้องใช้ตะเกียงส่องทางด้วย
คนส่วนฬหญ่ที่ไร้ตะเกียง
และกลัวเดินยากจะไม่ผ่านมาทางนี้