24 เมษายน 2554

VDO. EP. 170# 56วัน7ราตรี


EP. 170# 56วัน7ราตรี 1/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 2/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 3/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 4/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 5/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 6/8


EP. 170# 56วัน7ราตรี 7/8


 EP. 170# 56วัน7ราตรี 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล