10 พฤศจิกายน 2562

ทุกศาสนา ล้วนเป็นสากลดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรี:
ทุกศาสนา ล้วนเป็นสากล

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า

ความผิดบาป 3 ประการ
ที่ผู้ก้าวตามคนนำทางตาบอดไม่รู้ คือ

1.ยึดติดอัตตาในองค์พระศาสดา
จึงเกิดเป็น "ศาสดาของฉัน" ขึ้นมาได้

ทั้งๆที่พระองค์ทรงเป็น
พระศาสดาของโลกต่างหาก
มิใช่ศาสดาของใครคนใดคนเดียว

2.การก้าวล่วงผู้อื่น
ด้วยการประกาศว่าศาสดาของตน
"เหนือกว่า" ศาสดาพระองค์อื่น
จึงเกิดเป็นพระธรรมคำสอน
ของพระศาสดาของฉัน
เด่นกว่า ดีกว่า เหนือกว่าคำสอน
ของพระศาสดาพระองค์อื่นๆตามมาอีกด้วย

ทั้งๆที่ตัวตนของคนที่ก้าวล่วงเองนั้น
ยังมิได้แตกฉานในพระธรรมคำสอน
ของพระศาสดาที่ตนเองยึดติดนั้นเลย

ทั้งๆที่ตัวตนของคนก้าวล่วงเอง
ก็ยังไม่เคยศึกษาพระธรรมคำสอน
ของพระศาสดาพระองค์อื่นๆที่ตนก้าวล่วง
ให้แตกฉานเสียก่อนจึงวิจารณ์ด้วยซ้ำไป

3.ขาดมหาสติ
โดยมิได้รู้สติ ไม่มีสติ และไม่ใช้สติ
ก่อนที่จะกล่าวสรุปความอย่างจาบจ้วง
จนผิดบาปดังได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตันนั้นเลย

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา

10-11-2019