21 เมษายน 2556

VDO. เสวนาธรรม # 12 สามศาสนา : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 12 สามศาสนา 1/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 12 สามศาสนา 2/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


เสวนาธรรม # 12 สามศาสนา 3/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


 เสวนาธรรม # 12 สามศาสนา 4/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

20 เมษายน 2556

VDO. ยอวาที # 12 "รักดีกว่า" : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 12 "รักดีกว่า" 1/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 12 "รักดีกว่า" 2/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 12 "รักดีกว่า" 3/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


ยอวาที # 12 "รักดีกว่า" 4/4 : จิตจักรวาลสัญจร ในโครงการ "รักเพื่อรัก"


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล
 

VDO. ยอวาที - รักดีกว่า (ในโครงการ "รักเพื่อรัก" ครั้งที่12)

 


11 เมษายน 2556

คำสอน 11/04/2013

คนทุก "คน" มีคุณค่าและความน่ารัก
เพราะ "คน" = คอควาย + นอหนู
ค = คุณค่า และ = น่ารัก

ในคนทุกคน
จึงมีควาย
อยู่ 7 ตัว

1.ความรู้
2.ความสามารถ
3.ความชำนาญ
4.ความเชื่อมั่นตนเอง
5.ความร่วมมือ
6.ความฉลาดเฉลียว
7.ความรัก

08 เมษายน 2556

คำสอน 8/04/2013

 

ความอยากเล่น อยากลอง
เป็นของเด็ก
สิ่ง "น้อย - เล็ก" ดูเป็น
อาจเห็น "ใหญ่"
เพียง "ฉุกคิด" ฉุกเห็น
ที่เป็นไป
มากสิ่งใหม่ ใหญ่-น้อย
อีกร้อยพัน