03 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ปฏิบัติธรรมคือการหมุนธรรมจักร
โดยรักเพื่อให้ด้วยขันธ์ห้า
มิใช่การนั่งหลับตาหรือปลีกวิเวก