03 สิงหาคม 2566

คำสอน 3/08/2023

 


ปฏิบัติธรรมคือการหมุนธรรมจักร
โดยรักเพื่อให้ด้วยขันธ์ห้า
มิใช่การนั่งหลับตาหรือปลีกวิเวก