27 ธันวาคม 2552

VDO. EP. 158# มนุษย์สิยะทำ!


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 1/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 2/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 3/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 4/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 5/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 6/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 7/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 8/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 9/10


 EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 10/10


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล


22 พฤศจิกายน 2552

VDO. EP. 157# กฏแห่งธรรม


EP. 157# กฏแห่งธรรม 1/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 2/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 3/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 4/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 5/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 6/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 7/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 8/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 9/10


 EP. 157# กฏแห่งธรรม 10/10


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

24 สิงหาคม 2552

17 สิงหาคม 2552

VDO. มนุษย์กับสงครามเชื้อโรค


มนุษย์กับสงครามเชื้อโรค 1/3


มนุษย์กับสงครามเชื้อโรค 2/3


 มนุษย์กับสงครามเชื้อโรค 3/3


โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. มนุษย์กับสงครามเชื้อโรค


 โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

03 สิงหาคม 2552

07 มิถุนายน 2552

VDO. อีก 3 ปี โลกนี้จะมีภัย ตอน วิกฤตโลก บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

VDO. วิธีทำสมาธิหมู่ กู้วิกฤตโลก บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล