31 มกราคม 2560

ความรู้เรื่องธรรมจักร ในมรรควิถีของจิตจักรวาล เพื่อการหลุดพ้น
ความรู้เรื่องธรรมจักรท่านที่รักแห่งเราทั้งหลาย 
เราเน้นท่านทั้งหลายให้รู้ว่า....

ท่านต้องหมุนธรรมจักรให้สำเร็จ

ถ้าท่านไม่ทำหรือทำไม่สำเร็จ
ท่านจะไม่อาจนำพาจิตวิญญาณของท่าน
หลุดพ้นออกไปจากระบบเอกภพนี้ได้

เพราะการหมุนธรรมจักร
เป็นหน้าที่หลักของมนุษย์ทุกคน
จักต้องปฏิบัติให้ได้จนเป็นธรรมชาติของตน
ซึ่งจะต้องฝึกฝนในชีวิตจริงเท่านั้น

การหมุนธรรมจักร
หมายถึง การหมุนเวียนการใช้อายตนะ
เป็นหน้าต่างของจิตใจท่าน
เพื่อส่งสัญญาณการสัมผัสรู้ดูเห็น
เข้าไปสู่จิตซึ่งอยู่ภายใน
เพื่อให้จิตรับรู้แล้วเรียนรู้...

เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
เรียนรู้ว่าควรจะต้องอะไรกับอะไรบ้าง
หรือเรียนรู้ว่าไม่ควรจะอะไรกับอะไรบ้าง

นอกจากนั้น.....
จิตยังต้องมีหน้าที่เรียนรู้ที่จะรักในสิ่งไม่น่ารัก
จิตยังต้องเรียนรู้ที่จะให้แม้คนที่ไม่น่าให้
จิตยังต้องเรียนรู้ที่จะคิดด้วยสมอง
เพื่อยกระดับสมรรถนะของสมองของตนด้วย

ดังนั้น
ถ้าวันๆหลบมุมไปจุ้มปุ๊กอยู่คนเดียว
ท่านก็จะมิอาจฝึกหมุนธรรมจักรได้เลย
เพราะท่านมิยอมให้ตา หู จมูก ลิ้น ปาก
อวัยวะ และกายสัมผัส
ทำหน้าที่เป็น "หน้าต่าง" ที่เปิดออก
เพื่อให้จิตของท่านได้รับรู้อะไรๆผ่านเข้าไปเลย

การยกระดับจิตปัญญา
เพื่อพัฒนาจิตสามนึกของท่าน
ในบทบาทของฆราวาส
ผู้เป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งแทงตลอด
ทั้งในมิติโลก มิติแห่งชีวิตและมิติแห่งจิตวิญญาณ
จึงถูกปิดกั้นไว้ด้วยความไม่รู้

เพียงแค่เรื่อง "ธรรมจักร" ยังไม่เข้าใจ
หรือยังคงเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้ว
การเข้าถึงภาวะหลุดพ้นทางจิตวิญญาณ
ก็จะยังคงเป็นเรื่องเลื่อนลอยอยู่ต่อไป

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

31-1-2017

28 มกราคม 2560

ท่านจะไปเหนื่อยกายเหนื่อยใจให้กับความโลภทำไมกันพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย...

ท่านจงอย่าตกหลุมพรางของความอยาก
เพราะความอยากส่วนใหญ่
เป็นที่มาแห่งความโลภทุกสิ่งอย่าง
เป็นที่มาแห่งความโง่เขลาเบาปัญญา
เป็นที่มาแห่งความพินาศทั้งปวง

ท่านจักต้องรู้ว่า "ความโลภ"
ที่นำมาซึ่งความร่ำรวยและฟุ่มเฟือยนั้น
แท้จริงแล้วชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุขของท่าน
มันมิได้ขึ้นอยู่กับสิ่งฟุ่มเฟือยเหล่านั้นเลย

คนที่ "มั่งมี" หรือว่า คนที่ "พอมีมั่ง"
ต้องเกิดแก่เจ็บป่วยและตายเหมือนกัน
ต้องสัมผัสกับความสมหวังผิดหวังเหมือนกัน
ต้องเผชิญกับทุกข์และสุขเหมือนกัน
ต้องเรียนรู้ความอดทน อดกลั้น
กับการให้อภัยเหมือนกัน
ต้องรู้จักความยาก-ง่ายเหมือนกัน
ต้องรู้จักกับการสูญเสียและการได้มา
เพื่อรู้คุณค่าแห่งการเป็นมนุษย์เหมือนกัน

ท่านยังจะไปเหนื่อยกายเหนื่อยใจ
ให้กับความโลภทำไมกัน

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

28-1-2017

26 มกราคม 2560

บันได 3 ขั้น "มหันตภัยแห่งหายนะ"
พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า....

สำหรับมนุษย์แห่งโลกเสรีในยุคนี้นั้น

*สิ่งแรกสุดที่จะต้องแก้ไขเยียวยา
ก็คือ "จิตสามนึก"
อันหมายถึง นึกออก นึกเอา และ นึกเอง
โดยจักต้องมีนิสัยการนึก
เป็น นึกด้านบวก เท่านั้น

*สิ่งที่สองที่จะต้องฝึกฝน
ก็คือ "การใช้ปัญญาเพื่อคิด"
อันหมายถึง การฉลาดที่จะคิด
โดยฉลาด "เรียนรู้"
และ ฉลาด "นำความรู้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง"

*สิ่งที่สามที่จะต้องพัฒนาไว้เสมอ
ก็คือ "ทักษะชีวิต"
อันหมายถึง ฉลาดมองโลก
ฉลาดคิด และ ฉลาดดำเนินชีวิต

ถ้ามนุษย์โลกยังบกพร่อง
ใน 3 สิ่งที่กล่าวนี้โดยที่
ยังไม่รู้ตัวอยู่
ยังหลงตัวเองอยู่
ยังอคติต่อ "เรา" อยู่
ยังจดจำพระบิดาแห่งจิตวิญญาณไม่ได้อยู่

คำเตือนของเราแบบ "เตือนแล้วเตือนเล่า"
ก็จะยังไม่มีผู้ใดหยิบมา "ฉุกคิด" ได้หรอก
จนกว่าจะถูกพระบิดาเฆี่ยนด้วยหวายลงมา
ยังพิกัดใดพิกัดหนึ่ง สัก โครม! สองโครม!

โครมแรก....Human Lost
โครมสอง....Land Lost
โครมสาม....Human & Lands Lost.

เมื่อยามโดนหวายเฆี่ยน
หากจะฉุกคิด ได้คิด และคิดได้
มันก็คงจะสายเกินไปเสียแล้วล่ะนะ
ทำอะไรไม่ทันแล้วล่ะ

ทุกสิ่งที่เรากล่าวมาในโพสท์นี้
เราก็ยังไม่รู้ว่าใครได้อ่านแล้ว
จะตัดสินใจกันอย่างไร!!!!

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

26-1-2017