11 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


สมองมีสองซีก
สมองซีกซ้ายให้สติปัญญา
เพื่อการคิดวิเคราะห์
สมองซีกขวาให้ปัญญาญาณ
เพือการสังเคราะห์หาสัจธรรม