28 ธันวาคม 2559

ใครที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว ก็จะทรงเติมเต็มให้ผู้นั้นอย่างเหลือเฟือพี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่า....

ทุกพระคำในพระโอวาทพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ที่ทรงสื่อผ่านเรามาสู่ท่านทั้งหลายนั้น

พระองค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้
ใครที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว
ก็จะทรงเติมเต็มให้ผู้นั้นอย่างเหลือเฟือ

แต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนั้น
แม้เขาจะมองก็ไม่เห็น
แม้เขาจะรับฟังแต่ก็จะเหมือนไม่ได้ยิน

เพราะว่า....
พวกเขาแม้จะได้ยินกับหูได้เห็นด้วยตา
แต่ทว่าพวกเขาก็จะไม่เข้าใจ
ขณะบางคนที่พอมีความรู้กระปริบกระกระปรอย
ซึ่งมีความเชื่อมากกว่าความรู้จริงรู้แจ้ง

คนพวกนี้แม้พระองค์จะทรงยังมีเมตตาอยู่
พระองค์ยังคงให้โอกาสอยู่
แต่พวกเขาก็จะไม่รับฟัง
พวกเขาจะนอนหลับไม่รู้คุดคู้ไม่เห็น
บ้างก็จะพากันต่อต้าน-ก้าวล่วงเราแทน

เรารู้ความจริงเหล่านี้ดี
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณทรงกล่าวต่อเราเช่นนี้
เราจึงนำมากล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

28-12-2016

21 ธันวาคม 2559

พวกท่านมิใช่เด็กกำพร้าพี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า....

ลูกที่ไม่มีพ่อหรือแม่
ลูกที่พลัดหลงจากพ่อแม่
ลูกที่จำพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดตนเองไม่ได้
ต่างล้วนเป็นเด็กกำพร้า

เพราะพระองค์ไม่ละทิ้งพวกท่านไว้
ให้เป็นลูกกำพร้าอยู่บนโลกนี้
พระองค์จึงทรงมีพระบัญชาให้เรากลับมา
เพื่อกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

พระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดพวกท่าน
ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่าน
ทรงเป็นผู้อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์

ดังนั้น
พวกท่านจึงมิใช่เด็กกำพร้า
อีกทั้งพวกท่านต่างมีภารกิจทางจิตวิญญาณ
เพื่อปฏิบัติการร่วมกันอยู่ในระบบโลก
พวกท่านจึงมิใช่เด็กจรจัดไปวันๆเช่นกัน
ทุกสิ่งทุกเรื่องราวเหล่านี้
เรารับรู้รับฟังมาจากพระบิดา
เราจึงขอกล่าวความจริงนี้แก่พวกท่าน
ตามที่ทรงใช้เรามา

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
21-12-2016


20 ธันวาคม 2559
พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย....

ท่านจงครองมหาสติไว้
อย่าปล่อยกายและใจของท่าน
ให้มันหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับสิ่งเริงรมย์

จงอย่าปล่อยกายและใจของท่าน
ให้ติดหล่มแห่งโลกิยะ
ให้ดื่มด่ำอยู่กับราคะจริต
ให้ตีสนิทกับความชั่ว
ให้เกลือกกลั้วอยู่กับความงมงาย

จงอย่าปล่อยให้กาลเวลาผันผ่านไป
กับความทุกข์และสุขทั้งหลายในชีวิตประจำวัน
เพราะว่า วันนั้น มันจะมาถึงตัวท่าน
โดยไม่มีใครบอกข่าวกล่าวขานล่วงหน้า
มันจะมาถึงอย่างฉับพลันทันใด

มีแต่เราเท่านั้นที่จะคอยเผยรหัสสัญญาณ
ให้ท่านได้ฉุกคิดกันล่วงหน้า
อย่างน้อยก็ 7 ราตรีแห่งพระบิดา
ที่จะทรงสื่อผ่านเรามาสู่ท่านทั้งหลาย

จงลับคมปัญญาของท่านไว้เถิด
เพราะ วันนั้น จะมาถึงหลังจากวันนี้

จะเป็นวันที่ฟ้าสะท้าน
แผ่นดินจะสะเทือน
ทะเลจะคลุ้มคลั่ง
ขณะที่ทุกสิ่งอย่าง
จะครึกโครมในท่ามกลางความมืดมิด

ขอท่านทั้งหลายจงตื่นตัวเตือนตนไว้
โดยทำสามเหลี่ยมกับพระบิดา
ครองมหาสติให้มั่นคง
อย่าลังเลสงสัยในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตรงหน้า
แต่จงคว้ากฤตสติขึ้นมาถือไว้

ท่านทั้งหลายจักมีกำลังผ่านพ้น
เหตุการณ์เลวร้ายทั้งปวงได้
ด้วยความรักในพระบิดามีศรัทธามั่นในเรา

เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า...
ปลาที่จะถูกคัดทิ้งตามคำพิพากษา
รวมทั้งลูกแกะนอกคอกตัวที่ไม่เอาไหน
จะมีเครื่องหมายกากะบาท
สำแดงไว้ตรงหน้าผากทุกตัว

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
20-12-2016