27 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


ผีโสโครรกและสาวก
จะชวนมนุษย์ที่ชอบ "เชื่อมจิต"
ทำสมาธิหมู่ร่วมกันไว้
เพื่อคอยดักดูดพลังจิตวิญญาณ
นำไปใช้ยกระดับตนเอง
จาก 5D ให้คืนสู่ 6D ดังเดิม
สมาธิหมู่ช่วยบรรลุธรรมไม่ได้