22 พฤศจิกายน 2552

VDO. EP. 157# กฏแห่งธรรม


EP. 157# กฏแห่งธรรม 1/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 2/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 3/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 4/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 5/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 6/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 7/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 8/10


EP. 157# กฏแห่งธรรม 9/10


 EP. 157# กฏแห่งธรรม 10/10


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล