21 สิงหาคม 2566

คำสอน 21/08/2023

 


องค์จิตจักรวาล
เป็นศูนย์กลางของจักรวาลสากล
ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้สิ้นสุด
ของทุกสิ่งในมิติที่มีอยู่จริง
จิตจักรวาล คือ พระเจ้า