11 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


สมองซีกซ้ายใช้คิดได้
ทั้งระบบกดปุ่มและระบบอัตโนมัติ
สมองซีกขวาใช้คิดได้
ทั้งระบบกดปุ่มและคิดได้โดยฟลุ๊ค