27 สิงหาคม 2566

คำสอน

 

การปฎิบัติธรรม
คือการ "หมุนธรรมจักร" ในตนเอง
แล้วช่วยเป็นเงื่อนไขให้
คนรอบข้างหมุนตามคุณไปด้วย
วิธีหมุนธรรมจักรก็คือ
รักให้ได้แม้เขาจะทำตัวไม่น่ารัก
อภัยให้ได้แม้เขาทำตัวไม่น่าอภัย