27 ธันวาคม 2552

VDO. EP. 158# มนุษย์สิยะทำ!


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 1/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 2/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 3/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 4/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 5/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 6/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 7/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 8/10


EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 9/10


 EP. 158# มนุษย์สิยะทำ! 10/10


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล