22 มกราคม 2555

VDO. EP. 178# ทฤษฎีวันสิ้นโลก2012 : ถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล โดย: อาจารย์ปริญญา ตันสกุล


EP. 178# ทฤษฎีวันสิ้นโลก2012 1/4


EP. 178# ทฤษฎีวันสิ้นโลก2012 2/4


EP. 178# ทฤษฎีวันสิ้นโลก2012 3/4
 

EP. 178# ทฤษฎีวันสิ้นโลก2012 4/4


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล