11 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


เห็นภาพจากผนังโบสถ์กำแพงวัด
จึงชอบรูปแบบของวัดของโบสถ์
เมื่อไปทำบุญที่วัดเป็นประจำ
จิตจะบันทึกภาพนั้นไว้ในสัญญาขันธ์
ตายไปแล้วจิตจะเนรมิตมายานั้น
ให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้คุณ