23 ตุลาคม 2554

VDO. EP. พิเศษ# กฏแห่งรัก กฏแห่งจักรวาล


EP. พิเศษ# กฏแห่งรัก กฏแห่งจักรวาล 1/4


EP. พิเศษ# กฏแห่งรัก กฏแห่งจักรวาล 2/4


EP. พิเศษ# กฏแห่งรัก กฏแห่งจักรวาล 3/4


 EP. พิเศษ# กฏแห่งรัก กฏแห่งจักรวาล 4/4


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

02 ตุลาคม 2554

VDO. EP. 175# ใครช่วยใคร


EP. 175# ใครช่วยใคร 1/4


EP. 175# ใครช่วยใคร 2/4


EP. 175# ใครช่วยใคร 3/4


EP. 175# ใครช่วยใคร 4/4


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล