07 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


หลักการทำบุญ
1.อย่าร้องขอสิ่งตอบแทน
2.อย่ามีเงื่อนไข-ข้อแม้
3.อย่าทำบุญด้วยการยักบุญ
จากการลงทุนของบุคคลอื่น
4.ทำมากทำน้อยได้บุญเท่ากัน
สำคัญที่จิตสามนึกแห่งการให้