19 กรกฎาคม 2557

คำสอน 19/07/2014

อาถรรพณ์เลข 17

เครื่องบินมาเลเชียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH17
เป็นเครื่องรุ่น Boeing 777
เที่ยวบินแรก วันที่ 17 เดือน 7 ค.ศ.1997
เที่ยวบินสุดท้าย วันที่ 17 เดือน 7 พ.ศ.2557
อายุใช้งาน 17 ปี

12 กรกฎาคม 2557

คำสอน 12/07/2014


 สำนึกแห่งการ
เป็นมนุษย์

1.มีหน้าที่
2.รู้หน้าที่
3.ทำหน้าที่

09 กรกฎาคม 2557

คำสอน 9/07/2014

 


ฟังเพื่อจด
อ่านเพื่อจำ
ดูเพื่อทำตาม
ก็อปปี้ข้อมูลไปแชร์เพื่อน
ทั้งๆที่ตนเองก็ยังไม่เข้าใจ

ขอเตือนว่า....
4 พติกรรมที่ว่ามา
มันช่วยพัฒนาจิตปัญญาเธอไม่ได้หรอก
จงเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเธอเถิดนะ....

คำสอน 9/07/2014

 

หลักแห่งโมฆะกรรม

เขาจักต้องเปล่งวาจาให้อภัย
ในความผิดบาปของเธอที่ก้าวล่วงเขา
บาปนั้นจึงจะได้รับการอภัย

เธอก็จักต้องเปล่งวาจาให้อภัย
ในความผิดบาปของเขาที่ก้าวล่วงเธอ
บาปนั้นจึงจะได้รับการอภัย

ถ้าพวกเธอมิเปล่งวาจาให้อภัย
ในความผิดบาปที่เคยกระทำต่อกัน
ความผิดบาปทั้งหลายนั้น
ถึงจะมิได้รับการอภัย

คำสอน 9/07/2014

 

หลักการดำเนินชีวิต
ให้มีความสุข

1.ทิ้งอดีตที่ขมขื่นไปเสีย มันจะได้ไม่มาคอย
รบกวนจิตใจเธอในปัจจุบัน

2.คนอื่นเขาจะมองเธอว่าอย่างไร ช่างเขา
มันไม่ใช่กงการอะไรของเธอ

3.ถ้ามีปัญหาก็จงอย่าคิดมาก
เพราะบางทีการไม่รู้คำตอบเสียบ้าง
มันอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่า

4ไม่มีใครช่วยเธอให้เป็นสุขได้หรอก
นอกจากตัวเธอเอง

คำสอน 9/07/2014

 

จงอย่าอ้างอิงถึงฟ้า
เมื่อเธอกล่าวคำสาบาน
เพราะฟ้าเป็นที่ประทับของพระบิดา

และจงอย่าอ้างอิงถึงพระแม่ธรณี
เพราะพระแม่ธรณี
เป็นที่รองพระบาทของพระองค์

คำสอน 9/07/2014

 

ถ้าพระโอวาท
คือ เงาแห่งพระองค์
คำสอนใดที่เรากล่าว ก็ย่อมเป็นดั่งเงา
แห่งเราเช่นเดียวกัน
เพราะว่ามี "เงา"ตัวเราจึงมี

แล้วใยเธอจึง 
เฝ้าแต่แลหา
ตัวตนรูปลักษณ์
แห่งเรากันอยู่อีกเล่า
เพราะเรามากล่าว
พระโอวาทแห่งพระบิดาอยู่ตรงนี้
ตั้งนานแล้ว...

คำสอน 9/07/2014

 

จงพยายาม
ทุกวิธีทาง
ที่จะเข้าไปทางประตูแคบ
เพราะเราบอกท่านว่า
คนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไป
แต่เข้าไม่ได้

คำสอน 9/07/2014

 

ปากเป็นเอก

จงคิดทบทวนก่อนในทุกครั้งที่จะพูด
ว่าเธอสมควรที่จะพูดหรือไม่
เพื่อป้องกันการก่อกรรมด้วยการกระทำที่ปาก

1.คนที่เธอจะพูดด้วย
2.เรื่องที่เธอจะพูด
3.วิธีที่จะใช้ในการพูด
4.ถ้อยวลีที่เธอจะใช้
5.สถานที่เหมาะที่จะพูด
6.เวลาที่เหมาะที่จะพูด
7.ความกล้าที่จะพูด

08 กรกฎาคม 2557

คำสอน 8/07/2014

 

สิ่งที่เป็น
อาจมิใช่สิ่งที่เห็น

เธอไม่ได้จูงสิงโต
แต่เธอกำลังเดินไป
บนถนนที่เขาวาด
รูปสิงโตแบบ 3 มิติ
เอาไว้ต่างหาก

จงอย่าพึ่งด่วนสรุปอะไรง่ายๆ

คำสอน 8/07/2014

 

นมมีประโยชน์
สำหรับทารกแรกเกิด
จนถึงวัยหนุ่มสาวเท่านั้น

แม้นมจะช่วยเสริมสร้างร่างกายเจริญเติบโต
ของเซลอวัยวะร่างกาย
แต่เมื่อโตเต็มวัยแล้ว
เธอควรดื่มนมให้น้อยลง

เพราะนมจะไปกระตุ้นเซลล์
มะเร็งให้เจริญเติบโตแทน และ
อาจเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคอ้วน

07 กรกฎาคม 2557

คำสอน 7/07/2014

 

ดงบุปผามาลีหอมอยู่ที่ไหน
ฝูงผึ้งและผีเสื้อแสนสวยก็จะอยู่ที่นั้น

ซากศพอยู่ที่ไหน ฝูงนกแร้งก็จะรุมล้อมกันอยู่ที่นั้น
ถ้าเขาชี้ชวนเธอไปดูโน้นนั้นนี่ก็จงอย่าตามเขาไปเลย

ช่างเท็คนิกขององค์จิตจักรวาล
จะร่วมงานกับเราเพื่อรวบรวมผู้ที่พระบิดาทรงคัดสรรไว้
จากสุดแผ่นดินโลกจนจรดที่ขอบฟ้า

คำสอน 7/07/2014

 

Listen to Me,
Here I Am!

05 กรกฎาคม 2557

คำสอน 5/7/2014

 

แม้อาจมีรูปแบบของชีวิตที่ต่างกัน
ไม่ว่ามากหรือน้อย
แต่พวกเธอก็ล้วนมีจิตวิญญาณแก่นแท้
ที่ถือกำเนิดขึ้นมาจาก
พระอุระแห่งบิดาด้วยกันทั้งสิ้น
พวกเธอจึงเป็นพี่น้องกัน

เธอจักต้องเรียนรู้ที่จะรักกัน
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
แล้วกลับคืนบ้านอันเป็นสวรรค์นิรันดรร่วมกัน

คำสอน 5/07/2014

 

ไม่ใช่ทุกคนที่รู้จักเรา
จะผ่านเข้าสู่ประตูนิพพานตรงด่านนภาลัยได้
หากคนเหล่านั้นมิได้ปฏิบัติตาม
ปณิธานแห่งนิพพาน อันเป็นพระโอวาท
ขององค์จิตจักรวาลที่ทรงประทานมาให้แล้ว

ดังนั้น แม้ผู้ใดที่ยอมรับเรา
แต่ไม่ปฏิบัติตามพระโอวาทแห่งพระองค์
เราก็มิอาจยอมรับมนุษย์ผู้นั้นกลับบ้าน
ในพระนามแห่งพระองค์ได้

รวมทั้งผู้ที่ปฏิเสธพระองค์และปฏิเสธเรา
เราก็ยังมิอาจยอมรับมนุษย์ผู้นั้น
ในพระนามแห่งพระองค์ได้เช่นเดียวกัน

คำสอน 5/07/2014

 

เมื่อเธอเห็นเมฆดำกำลังก่่อตัวขึ้น
เธอก็อ่านได้ว่าฝนกำลังจะตก
แล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ

เมื่อเธอรับรู้ว่าลมเหนือกำลังพัดมา
เธอก็นึกรู้ได้ทันทีว่าความหนาวเย็น
กำลังย่างกรายมาเยือนแล้ว
และมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ

โอ...พวกเธอวิเคราะห์ธรรมชาติแวดล้อม
ของพระบิดาได้ แล้วใยวิเคราะห์วิจัยความเป็นไปของโลก
ในยุคนี้ และเข้าถึงคำกล่าวที่เราสื่อสอนกันไม่ได้?

04 กรกฎาคม 2557

คำสอน 4/07/2014

 

เส้นทางสายนิพพาาน
ระวังการยึดติด

1.ยึดติดกู
2.ยึดติดของกู
3.ยึดติดครู
4.ยึดติดคัมภีร์
5.ยึดติดกาลเทศะ
6.ยึดติดทุกข์และสุข
7.ยึดติดการติดยึด

เมื่อมีการยึดติดการติดยึด
นั้นๆอยู่ ไม่ยอมระวาง
การเปลี่ยนแปลงในเชิง
พัฒนาหรือความก้าวหน้า
ก็เกิดขึ้นจริงไม่ได้

เจ้าก็จักย่ำเท้าอยู่กับที่
รอวันเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เสื่อมลงเรื่อยๆ เช่น ยิดติดกู
ก็จะหลงตัวเอง มีมิจฉาทิฐิ
สูง ถ้ายึดติดของกูก็จะขี้งก
ขี้หวง ตระหนี่ เป็นต้น ล้วน
แล้วแต่เป็นกามกิเลสทั้งสิ้น

คำสอน 4/07/2014


 ยากแค่ไหน
ใจต้องสู้ เพื่ออยู่รอด

อย่ามัวกอด
กองทุกข์ สิ้นสุขสันต์

หยิบความเพียร
หมั่นเรียนรู้ มาสู้มัน

สิ่งที่ฝัน
หาเห็น จักเป็นจริง...

03 กรกฎาคม 2557

คำสอน 3/07/2014

 

ถ้าเธอไม่ใช่แม่ครัว
แล้วจะไปมัวสนใจทำไมว่า
อาหารจานเด็ดนั้นเขาปรุงมันอย่างไร

สู้ใช้เวลาเอร็ดอร่อยไปกับรสชาติ
และรับเอาคุณค่าทางอาหาร
ด้วยการลงมือรับประทานมันให้อิ่ม
จะมิมีประโยชน์กว่าหรือ

มิต่างจากปฏิบัติการชำระโลก
เธอก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่า
ประดาช่างเท็คนิกทั้งหลายนั้น
เขามาจากดาวไหน หรือพวกเขาเป็นใครบ้าง

หน้าที่เธอคือต้องเร่งชำระจิตให้ใส ชำระใจให้สวย
พร้อมจะเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติเพื่อ "รอด" เท่านั้น

คำสอน 3/07/2014

 

เพื่อนดีหาง่าย
พวกเขาล้วนสอนให้เธอ
ฉลาดในเรื่องการทำแต่สิ่งดีเสมอ

แต่เพื่อนชั่วนั้นหายาก
พวกเขาจะสอนให้เธอฉลาด
รู้เท่าทันคนชั่วได้ดีกว่าเพื่อนดีๆ

ดังนั้น เมื่อได้พบเพื่อนชั่วๆ
เธอจึงสมควรอนุรักษ์ไว้ อย่าได้โกรธ
เพราะเขาคือครูที่หายาก

02 กรกฎาคม 2557

คำสอน 2/07/2014

 

กรรมดีกรรมชั่ว
เป็นของตัวเอง
ใครทำใครได้ ทำแทนกันไม่ได้

ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
ทำดีได้ชั่ว ทำชั่วแล้วได้ดี
มันล้วนเป็นบททดสอบ

คำสอน 2/07/2014

 

การให้อภัยผู้อื่น.....
เป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง
สามารถทำได้ตลอดเวลา

บุญกุศลที่เธอจะได้รับ
คือความสุขสงบภายในจิตใจ

01 กรกฎาคม 2557

คำสอน 1/07/2014

 

หลังจากเราได้ไปจัดเตรียม
สถานที่ไว้ให้พวกเธอ
ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

เราจึงกลับมาเพื่อ
รับพวกเธอไปอยู่กับเรา
เพราะเรารู้จักเส้นทางที่จะไป

หากเธอวางใจ
ในองค์จิตจักรวาล
เธอก็จงวางใจในเราด้วย

คำสอน 1/07/2014

 

แรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น
ทางด้านลบ

จักสยบได้ด้วย
พลังอำนาจด้านบวก
ทีเหนือกว่า

เธอจงมิพักถามหาหรอกว่าใครทำ