11 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


นิพพานก่อนตาย
คือจิตหยาบนิพพานกิเลสหมดสิ้น
นิพพานหลังตาย
คือจิตวิญญาณกลับแดนสุญตา
โดยไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว