11 สิงหาคม 2566

คำสอน 11/08/2023

 


นิพพานก่อนตาย
คือจิตหยาบนิพพานกิเลสหมดสิ้น
นิพพานหลังตาย
คือจิตวิญญาณกลับแดนสุญตา
โดยไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว