06 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
ปฏิบัติธรรมด้วยการปลีกวิเวก
เหมือนอยากไปสวรรค์คนเดียว
นั้นไม่ได้