23 ตุลาคม 2553

VDO. EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน..


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 1/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 2/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 3/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 4/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 5/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 6/8


EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 7/8


 EP. 165# พระกับชาวบ้านวิธีนิพพาน.. 8/8


บันทึกการสื่อพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตจากองค์จิตจักรวาล

โดย อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล