25 สิงหาคม 2566

คำสอน 25/08/2023

 


หน้าที่มนุษย์ทุกคนก็คือ
จงมองเห็นคุณค่าของคนชั่ว
ที่เขาทำตัวไม่น่ารักด้วยปัญญา
เพื่อหาทางจะอภัยเขาให้ได้