12 สิงหาคม 2566

คำสอน

 


วิธีกดปุ่มคิดด้วยสมองซีกซ้าย
เป็นการคิดด้วยสติปัญญา
แปลว่าใช่ปัญญาได้เมื่อมีสติ
หลักคิดด้วยสมองซีกนี้คือ
หลัก "อิทิปปัจยตา"
อันเป็นหลักแห่งเหตุและผล