09 สิงหาคม 2566

คำสอน 9/08/2023


อนุตรธรรม

จิตวิญญาณเป็นผู้อาสา
ข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์
เพื่อใช้ความรักค้ำจุนโลก
ให้สงบสมดุลชั่วนิรันดร์
ไม่ใช่มาทำทุกสิ่งเพื่อตนเอง
เพราะอยากไปสวรรค์คนเดียว