09 สิงหาคม 2566

คำสอน


อนุตรธรรม
จิตวิญญาณเป็นผู้อาสา
ข้ามมิติเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์
เพื่อให้ความรักค้ำจุนโลก
ให้สงบสมดุลชั่วนิรันดร์
ไม่ใช่มาทำทุกสิ่งเพือตนเอง
เพราะอยากไปสวรรค์คนเดียว